Politechnika
Warszawska

Wydział
Elektryczny

Adres korespondencyjny
 • Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej
 • Pl. Politechniki 1,
 • 00-661 Warszawa
Kontakt do Sekretariatu Dziekana Głównego:
Telefony dla studentów
 • – studia stacjonarne I stopnia:  +48 22 234 1532, +48 22 234 5980,
  +48 22 234 7208
 • – studia stacjonarne II stopnia: +48 22 234 7228, +48 22 234 5980
 • – studia niestacjonarne I i II stopnia: +48 22 234 7318
 • – studia anglojęzyczne (Study in English): +48 22 234 7208
 • – studia doktoranckie (III stopnia): +48 22 234 1532
 • – sprawy socjalne: +48 22 234 7883, +48 22 234 5475

Godziny otwarcia dziekanatu dla studentów


Godziny Konsultacji Dziekanatu ds. Studiów w MS Teams»
Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne):

poniedziałek: 09:30 – 12:00
wtorek: 09:30 – 12:00
środa: 12:00 – 14:30
czwartek – nieczynne
piątek: 09:30 – 12:00

Z pracownikami Dziekanatu ds. Studiów można skontaktować się w aplikacji MS Teams».
W tym celu należy dołączyć do zespołu WE Dziekanat» (kod zespołu: 3alt4om).
Instrukcja odnośnie sposobu kontaktu znajduje się na kanale Dziekanat ds studiów (GG130 GG132)»


Biuro Dziekana i Prodziekana ds. nauki i współpracy międzynarodowej:

Urszula Raźniak

Tel.: +48 22 234 7217
E-mail: urszula.razniak@ee.pw.edu.pl
Gmach Główny pokój 214

Marzena Szafarowicz

Tel.: +48 22 234 5160
E-mail: marzena.szafarowicz@ee.pw.edu.pl
Gmach Główny pokój 214


Sekcja ds. studiów

Anna Chrzanowicz – kierownik

Tel.: +48 22 234 1532
E-mail: anna.chrzanowicz@ee.pw.edu.pl
Gmach Główny pokój 133
studia stacjonarne I stopnia: kierunek Informatyka Stosowana
studia doktoranckie

Izabela Pietrzak

Tel.: +48 22 234 7208
E-mail: izabela.pietrzak@ee.pw.edu.pl
Gmach Główny pokój 133
studia anglojęzyczne I i II stopnia: kierunek Electrical Engineering
studia stacjonarne I stopnia: kierunek Automatyka i Robotyka Stosowana
wymiana akademicka – ERASMUS+

Paulina Borkowicz

Tel.: +48 22 234 5980
E-mail: paulina.borkowicz@ee.pw.edu.pl
Gmach Główny pokój 133
studia stacjonarne I stopnia: kierunki Elektrotechnika, Elektromobilność
studia stacjonarne II stopnia: kierunek Automatyka i Robotyka Stosowana, Informatyka Stosowana

Aneta Domańska

Tel.: +48 22 234 7318
E-mail: aneta.domanska@ee.pw.edu.pl
Gmach Główny pok. 131
studia stacjonarne II stopnia: kierunek Elektrotechnika

Grażyna Gawałkiewicz

Tel.:
E-mail: grazyna.gawalkiewicz@ee.pw.edu.pl
Gmach Główny pokój 131
sprawy administracyjne

Katarzyna Szmurło

Tel: +48 22 234 5157
E-mail: katarzyna.szmurlo@ee.pw.edu.pl
Gmach Główny pok. 133
promocja


Marta Marczak

Tel.:
E-mail:
(URLOP DŁUGOTERMINOWY)

Zofia Rąbek

Tel.:
E-mail:
(Pracownik emerytowany)

Dziekanat studiów niestacjonarnych:

Aneta Domańska

Tel.: +48 22 234 7318
E-mail: aneta.domanska@ee.pw.edu.pl
Gmach Główny pok. 131
studia niestacjonarne I i II stopnia: kierunek Elektrotechnika

Karolina Kujawa

Tel.:
E-mail:
(URLOP DŁUGOTERMINOWY)


Sekcja ds. studenckich:

Katarzyna Makoś

Tel.: +48 22 234 5475
E-mail: katarzyna.makos@ee.pw.edu.pl
Gmach Główny pokój 216

Sylwia Dudkiewicz

Tel.: +48 22 234 7883
E-mail: sylwia.dudkiewicz@ee.pw.edu.pl
Gmach Główny pokój 216

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress