Nagroda prezesa zarządu firmy ENERGA S.A. za najlepszą pracę doktorską dla dr inż. Łukasza Rosłańca

By on
In Uncategorized / 0 comments

Dr-Lukasz-Roslaniec-laureatem-nagrody-Prezesa-Zarzadu-Energa-SA_mediumZ przyjemnością informujemy, ze pracownik Wydziału Elektrycznego w Instytucie Elektroenergetyki dr Łukasz Rosłaniec otrzymał nagrodę prezesa zarządu firmy ENERGA za najlepszą prace doktorską poświęconą technicznym i ekonomicznym problemom przetwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu energią.

„Oceniona praca została opracowana w języku angielskim pod tytułem „Grid-tie inverter cooperating with renewable energy sources used for voltage quality improvment” („Falownik sprzęgający odnawialne źródło energii z systemem elektroenergetycznym, umożliwiającym poprawę jakości napięcia”) i obroniona na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Jej autor – za zdobycie pierwszego miejsca w konkursie – otrzyma nagrodę w wysokości 15 tys. zł. Jury konkursu podkreślało, że praca dr. Łukasza Rosłańca doskonale wpisuje się we współczesne badania prowadzone w energetyce i elektroenergetyce, a dodatkowo obok kompleksowych badań teoretycznych i laboratoryjnych, autor wykonał prototyp urządzenia i przeprowadził badania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Uzyskane przez dr. Rosłańca wyniki mają też, zdaniem członków jury, istotne znaczenie poznawcze i aplikacyjne.” (źródło: http://actaenergetica.org/pl/aktualnosci/konkurs-o-nagrode-prezesa-zarzadu-energa-sa-oglaszamy-nazwiska-autorow-najlepszych-prac-doktorskich/)

Tą drogą pragniemy serdecznie pogratulować Panu Doktorowi i życzyć dalszych sukcesów naukowych.

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress