Prof. dr hab. inż. Józef Paska został powołany w skład KOMITETU PROBLEMÓW ENERGETYKI przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018

By on
In osiągnięcia / 0 comments

Uprzejmie informujemy, że prof. dr hab. inż. JózefPaskazostał członkiem Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN na kadencję 2015-2018. W kadencji 2011-2014 prof. Paska był członkiem Prezydium Komitetu.

Wręczenia powołań członkom Komitetu dokonała V-ce Prezes PAN prof. Elżbieta Frąckowiak podczas pierwszego posiedzenia plenarnego 7.09.2015.

Działalność Komitetu ma na celu podejmowanie spraw związanych m.in. z bezpieczeństwem energetycznym, rynkiem energii w kontekście rozwoju zrównoważonego oraz współpracą środowisk naukowych i podmiotów gospodarczych zajmujących się problematyką energetyczną (www.kproblen.pan.pl).

Załączniki

  1. KPE PAN 2015-18 akt

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress