Ogłoszenie dwóch konkursów na stypendia naukowe dla doktorantów w projekcie „Badania przekształtników energoelektronicznych z obwodem impedancyjnym wykorzystujących przyrządy mocy z węglika krzemu”

By on
In nauka / 0 comments

Konkurs 1:

Ogłoszenie o otwartym konkursie na stypendium naukowe dla doktoranta

Na podstawie decyzji Narodowego Centrum Nauki (UMO-2015/19/B/ST7/00620) dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, kierownik projektu „Badania przekształtników energoelektronicznych z obwodem impedancyjnym wykorzystujących przyrządy mocy z węglika krzemu” ogłasza otwarty konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta.

Wymagania:

– udział w studiach III stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej,

– doświadczenie w analizie i symulacjach obwodów mocy przekształtników energoelektronicznych,
– znajomość najnowszych półprzewodnikowych przyrządów mocy z węglika krzemu
– doświadczenie w badaniach laboratoryjnych i znajomość technik pomiarowych w obszarze energoelektroniki,
– bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
– sumienność, dokładność, wytrwałość, samodzielność w pracy
– umiejętność pracy w zespole

Stypendium może otrzymywać wyłącznie osoba spełniająca wymogi określone w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2015-09-15/opus10-zal7.pdf

Opis zadań:

Uczestnictwo w realizacji projektu „Badania przekształtników energoelektronicznych z obwodem impedancyjnym wykorzystujących przyrządy mocy z węglika krzemu ” w zakresie zadań związanych z projektowaniem obwodów mocy i nowymi przyrządami mocy z węglika krzemu.

Warunki stypendium:

– Stypendium wypłacane co miesiąc przez okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do 3 lat na podstawie umowy pomiędzy Jednostką a Stypendystą w kwocie 3000 zł brutto.
– Termin rozpoczęcia realizacji zadań: 1.10.2016.

Dodatkowe informacje:

Procedura naboru: przeprowadzana będzie zgodnie z zasadami zawartymi w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2015-09-15/opus10-zal7.pdf

Konkurs rozstrzygnie komisja rekrutacyjna powołana przez kierownika projektu. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Dokumenty z dopiskiem „Konkurs Opus – stypendium doktoranckie A” należy dostarczyć do sekretariatu Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75 , 00-662 Warszawa.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– list motywacyjny,
– życiorys zawodowy oraz informacje na temat dotychczasowych osiągnięć naukowych (listę publikacji, udział w konferencjach, stażach, projektach naukowych)
– kopię dyplomu magisterskiego.
– klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).”


Konkurs 2:

Ogłoszenie o otwartym konkursie na stypendium naukowe dla doktoranta

Na podstawie decyzji Narodowego Centrum Nauki (UMO-2015/19/B/ST7/00620) dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, kierownik projektu „Badania przekształtników energoelektronicznych z obwodem impedancyjnym wykorzystujących przyrządy mocy z węglika krzemu” ogłasza otwarty konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta.

Wymagania:

– udział w studiach III stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej,
– doświadczenie w analizie i symulacjach obwodów mocy przekształtników energoelektronicznych,
– znajomość podstawowych metod modulacji szerokości impulsów (PWM)
– doświadczenie w badaniach laboratoryjnych i znajomość technik pomiarowych w obszarze energoelektroniki,
– bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
– sumienność, dokładność, wytrwałość, samodzielność w pracy
– umiejętność pracy w zespole

Stypendium może otrzymywać wyłącznie osoba spełniająca wymogi określone w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2015-09-15/opus10-zal7.pdf

Opis zadań:

Uczestnictwo w realizacji projektu „Badania przekształtników energoelektronicznych z obwodem impedancyjnym wykorzystujących przyrządy mocy z węglika krzemu ” w zakresie zadań związanych z metodami modulacji szerokości impulsów i algorytmami sterowania przekształtników z obwodami impedancyjnymi.

Warunki stypendium:

– Stypendium wypłacane co miesiąc przez okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do 3 lat na podstawie umowy pomiędzy Jednostką a Stypendystą w kwocie 3000 zł brutto.
– Termin rozpoczęcia realizacji zadań: 1.10.2016.

Dodatkowe informacje:

Procedura naboru: przeprowadzana będzie zgodnie z zasadami zawartymi w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2015-09-15/opus10-zal7.pdf

Konkurs rozstrzygnie komisja rekrutacyjna powołana przez kierownika projektu. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Dokumenty z dopiskiem „Konkurs Opus – stypendium doktoranckie B” należy dostarczyć do sekretariatu Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75 , 00-662 Warszawa.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– list motywacyjny,
– życiorys zawodowy oraz informacje na temat dotychczasowych osiągnięć naukowych (listę publikacji, udział w konferencjach, stażach, projektach naukowych)
– kopię dyplomu magisterskiego.
– klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).”

Termin składania ofert: 15 września 2016.

Załączniki:

  1. 2016_08_04_Konkurs_PHD_student_A
  2. 2016_08_04_Konkurs_PHD_student_B

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress