Profesor Marian Piotr Kaźmierkowski, członek rzeczywisty PAN został uhonorowany „2017 IEEE Medal in Power Engineering”

By on
In osiągnięcia / 0 comments

kaminMedal tego typu jest przyznawany co roku tylko jednej osobie. Profesor M.P. Kaźmierkowski uzyskał medal za
„… leadership in and pioneering contributions to the development of power electronic converters and electric drive control systems”

Więcej informacji:
https://www.ieee.org/about/awards/medals/poweng.html

https://www.ieee.org/about/awards/medals/poweng.html

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress