IETiSIP uzyskał finansowanie projektu pt. „Modele matematyczne i morfologiczne w problemach analizy i rekonstrukcji zmian nowotworowych nerek.” w ramach programu OPUS

By on
In nauka / 0 comments

W ramach konkursu OPUS Narodowego Centrum Nauki w Krakowie udało się pozyskać finansowanie projektu pt. „Modele matematyczne i morfologiczne w problemach analizy i rekonstrukcji zmian nowotworowych nerek.” Kierownikiem projektu jest prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Markiewicz i realizowany będzie w konsorcjum z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie. Cel projektu związany jest przede wszystkim z dwoma następującymi hipotezami badawczymi:

  1. Jest możliwe opracowanie metod matematycznych pozwalających na zwiększenie rozdzielczości obrazów tomograficznych w celu przeprowadzenia dokładniejszej analizy morfologicznej,
  2. Jest możliwe wysoce skuteczne rozpoznanie rodzaju i obszaru raka nerki w oparciu o narzędzia przetwarzania obrazów, w tym opisu teksturalnego 2D oraz 3D, w diagnostyce radiologicznej.

W  trakcie  realizacji  projektu  zaproponowane i  opracowane  będą  nowe  metody  przetwarzania  obrazów tomograficznych koncentrujące się na zwiększeniu ich rozdzielczości. Ich istotną cechą ma być zachowanie granic  i  charakteru  obrazowania  poszczególnych  struktur  tkankowych  oraz  obszarów  zmian nowotworowych.  Najważniejszym  celem  tego  działania  ma  być  zwiększenie  możliwości  i  dokładności przetwarzania morfologicznego oraz opisu teksturalnego poszczególnych struktur i obszarów. Zwiększenie rozdzielczości  powinno  pozwolić  na  dokładniejszy  opis  i modelowanie  2D – 3D  obszarów  zmian chorobowych. Zaproponowane zostaną również metody opisu teksturalnego przestrzennego 3D. Badania te pozwolą na lepsze poznanie problemu. Uzyskane wyniki opisowe obszarów obrazu posłużą do weryfikacji hipotezy o możliwości różnicowania poszczególnych struktur oraz rodzajów nowotworów nerki.

Ze względu na planowane zatrudnienia w projekcie, w najbliższym czasie zostaną ogłoszone konkursy na wolne stanowiska dla doktorantów i wykonawcy po doktoracie.

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress