Ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi opracowania programu nauczania dla studiów II stopnia kierunku Automatyka i Robotyka

By on
In wydział / 0 comments

Informujemy, że w dniu 24.08.2017 roku została dokonana ocena i wybór ofert na członków Rad Programowych reprezentujących otoczenie społeczno gospodarcze w ramach projektu: „AiR 4.0 – nowa jakość kształcenia na kierunku Automatyka i Robotyka w perspektywie oczekiwań pracodawców”.

Protokół z wyboru ofert w trybie zapytania ofertowego (postępowanie nr: 01/POWER/1044/2017) – protokol_01POWER10442017

 

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress