Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi opracowania recenzji zmodyfikowanego programu kształcenia dla studiów II stopnia kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

By on
In wydział / 0 comments

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@isep.pw.edu.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, pok. 314, do dnia 18 października 2017 r.

Szczegóły w załączonym dokumencie: zaproszenie do składania ofert

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress