Ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi opracowania recenzji zmodyfikowanego programu kształcenia dla studiów II stopnia kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

By on
In Uncategorized / 0 comments

Informujemy, że w dniu 19.10.2017 roku została dokonana ocena i wybór ofert na na świadczenie usługi opracowania recenzji  zmodyfikowanego programu kształcenia dla studiów II stopnia kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Postępowanie nr: 05/POWER/1044/2017

Protokół z wyboru ofert w trybie postępowania ofertowego_19 10 2017

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress