Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi opracowania recenzji materiałów dla przedmiotu Projekt Zespołowy oraz jego realizację w wymiarze 30h dla studiów II stopnia kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

By on
In Uncategorized / 0 comments

Zaproszenie do składania ofert

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress