Uroczyste nadanie godności Doktora Honoris Causa prof. Marianowi Kaźmierkowskiemu

By on
In Uncategorized / 0 comments

Senat Politechniki Lubelskiej oceniając dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny jako wybitny, na podstawie opinii wyrażonej przez prof. dr hab. inż. Henrykę D. Stryczewską, promotora przewodu, oraz uwzględniając opinie Senatów: Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Wrocławskiej, nadał prof. dr. hab. inż. dr h.c. multi Marianowi Piotrowi Kaźmierkowskiemu tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Lubelskiej Uchwałą Nr 8/2018/II z dnia 15 marca 2018 r.

Uroczystość miała miejsce dnia 15 maja 2018 r. podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Lubelskiej, z okazji Święta 65-lecia Uczelni.

Laudację wygłosiła prof. dr hab. inż. Henryka D. Stryczewska.

– Prof. Kaźmierkowski od 40 lat współpracuje z Politechniką Lubelską. Twórczo inspiruje i wspiera pracowników i absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki jako opiekun naukowy, promotor, recenzent rozpraw doktorskich i monografii pracowników. Prowadzi wykłady i seminaria dla doktorantów i młodych naukowców. Jego pomoc merytoryczna i organizacyjna przejawia się w realizacji wspólnych projektów badawczych oraz organizacji i udziału w konferencjach – zaznaczyła w laudacji prof. Henryka Stryczewska, dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki.

Profesor Marian Piotr Kaźmierkowski

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress