Ogłoszenie o otwartym konkursie na stypendium naukowe dla studenta

By on
In Uncategorized / 0 comments

Na podstawie decyzji Narodowego Centrum Nauki (UMO-2017/27/B/ST7/00970) dr hab. inż.
Jacek Rąbkowski, prof. PW kierownik projektu „Przetwarzanie energii w obszarze średnich
napięć z wykorzystaniem przyrządów mocy z węglika krzemu” ogłasza otwarty konkurs na
stypendium naukowe dla studenta.

Wymagania:
– udział w studiach II stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej,
– podstawowa wiedza z zakresu półprzewodnikowych przyrządów mocy,
– wstępne doświadczenie w pracy z programami symulacyjnymi,
– umiejętność projektowania obwodów drukowanych,
– znajomość technik pomiarowych w obszarze energoelektroniki,
– sumienność, dokładność, wytrwałość, samodzielność w pracy
– umiejętność pracy w zespole
Stypendium może otrzymywać wyłącznie osoba spełniająca wymogi określone w
„Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych
finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf

Opis zadań:
Uczestnictwo w realizacji projektu „Przetwarzanie energii w obszarze średnich napięć z
wykorzystaniem przyrządów mocy z węglika krzemu” w zakresie zadań związanych z
analizą, symulacjami i projektowaniem obwodów mocy bazujących na półprzewodnikowych
przyrządach SiC, przede wszystkim układów wielopoziomowych.
Warunki stypendium:
– Stypendium wypłacane co miesiąc przez okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do 12
miesięcy na podstawie umowy pomiędzy Jednostką a Stypendystą w kwocie 1500 zł brutto.
– Termin rozpoczęcia realizacji zadań: 5.11.2018.

Dodatkowe informacje:
Procedura naboru: przeprowadzana będzie zgodnie z zasadami zawartymi w „Regulaminie
przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków
Narodowego Centrum Nauki”
Dokumenty z dopiskiem „Konkurs Opus 14 – stypendium dla studenta” należy dostarczyć do
sekretariatu Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny
Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75 , 00-662 Warszawa.

Zgłoszenie powinno zawierać:
– list motywacyjny,
– informacje na temat dotychczasowych osiągnięć naukowych (listę publikacji, udział w konferencjach, stażach, projektach naukowych)
– kopię dyplomu inżynierskiego.
– klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).”

Termin składania ofert: 22 X 2018.

NCN_Opus14_Konkurs_student_D

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress