Ogłoszenie o otwartym konkursie na stypendium naukowe dla studenta

By on
In Uncategorized / 0 comments

Na podstawie decyzji Narodowego Centrum Nauki (UMO-2015/19/B/ST7/00620) dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni, kierownik projektu „Badania przekształtników energoelektronicznych z obwodem impedancyjnym wykorzystujących przyrządy mocy z węglika krzemu” ogłasza otwarty konkurs na stypendium naukowe dla studenta.

Wymagania:

– udział w studiach II stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej,

– podstawowa wiedza z zakresu energoelektroniki,

– umiejętność projektowania obwodów drukowanych,

– znajomość technik pomiarowych w obszarze energoelektroniki, w tym znajomość środowiska LabView,

– biegłość w zakresie konstrukcji mechanicznych,

– sumienność, dokładność, wytrwałość, samodzielność w pracy

– umiejętność pracy w zespole

Stypendium może otrzymywać wyłącznie osoba spełniająca wymogi określone w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców finansowanych ze środków  Narodowego Centrum Nauki” https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2015-09-15/opus10-zal7.pdf

Opis zadań:

Uczestnictwo w realizacji projektu „Badania przekształtników energoelektronicznych z obwodem impedancyjnym wykorzystujących przyrządy mocy z węglika krzemu”  w zakresie zadań związanych z opracowaniem stanowiska badawczego dla zestawu przekształtników z obwodem impedancyjnym.

Warunki stypendium:

– Stypendium wypłacane co miesiąc przez okres 4 miesięcy na podstawie umowy pomiędzy Jednostką a Stypendystą w kwocie 1500 zł brutto.
– Termin rozpoczęcia realizacji zadań: 1.03.2019.

Dodatkowe informacje:

Procedura naboru: przeprowadzana będzie zgodnie z zasadami zawartymi w „Regulaminie  przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki

Dokumenty z dopiskiem „Konkurs Opus 12 – stypendium dla studenta A” należy dostarczyć do sekretariatu Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75 , 00-662 Warszawa.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– życiorys,

– list motywacyjny,

– kopię dyplomu inżynierskiego.

– klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).”

Termin składania ofert: 15 II 2019.

2019_01_16_Konkurs_student_A

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress