Ogłoszenie o otwartym konkursie na stypendium naukowe dla studenta

By on
In Uncategorized / 0 comments

Na podstawie decyzji Narodowego Centrum Nauki (UMO-2017/27/B/ST7/00970) dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni kierownik projektu „Przetwarzanie energii w obszarze średnich napięć z wykorzystaniem przyrządów mocy z węglika krzemu” ogłasza otwarty konkurs na stypendium naukowe dla studenta.

Wymagania:

– udział w studiach II stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej,

– znajomość podstawowych zagadnień związanych z przekształtnikami rezonansowymi małej mocy

– doświadczenie w pracy z programami symulacyjnymi stosowanymi w energoelektronice,

– umiejętność projektowania obwodów drukowanych,

– sumienność, dokładność, wytrwałość, samodzielność w pracy

– umiejętność pracy w zespole

Stypendium może otrzymywać wyłącznie osoba spełniająca wymogi określone w „Regulaminie  przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf

Opis zadań:

Uczestnictwo w realizacji projektu „Przetwarzanie energii w obszarze średnich napięć z wykorzystaniem przyrządów mocy z węglika krzemu” w zakresie zadań związanych z projektowaniem i budową układów zasilania sterowników bramkowych wykorzystujących przekształtniki rezonansowe.

Warunki stypendium:

– Stypendium wypłacane co miesiąc przez okres 6 miesięcy na podstawie umowy pomiędzy Jednostką a Stypendystą w kwocie 1500 zł brutto.
– Termin rozpoczęcia realizacji zadań: 1.04.2019.

Dodatkowe informacje:

Procedura naboru: przeprowadzana będzie zgodnie z zasadami zawartymi w „Regulaminie  przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki

Dokumenty z dopiskiem „Konkurs Opus 14 – stypendium dla studenta” należy dostarczyć do sekretariatu Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75 , 00-662 Warszawa.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– list motywacyjny,

– informacje na temat dotychczasowych osiągnięć naukowych (listę publikacji, udział w konferencjach, stażach, projektach naukowych)

– kopię dyplomu inżynierskiego.

– klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).”

Termin składania ofert: 19 III 2018.

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress