Studenci Wydziału Elektrycznego uczestnikami II edycji Międzywydziałowego Projektu Interdyscyplinarnego BIM

By on
In osiągnięcia / 0 comments

Rozwijanie umiejętności współpracy i komunikacji w wielobranżowych zespołach – to główny cel przedmiotu realizowanego przez pięć wydziałów Politechniki Warszawskiej. Międzywydziałowy Projekt Interdyscyplinarny BIM (mpiBIM) to pierwszy taki program funkcjonujący na polskich uczelniach. W jego drugiej edycji udział wzięło ponad 60 studentów, a efektem ich prac jest pięć projektów dotyczących zagospodarowania realnej przestrzeni – terenów w okolicach Kampusu Centralnego PW.

Uczestnicy Międzywydziałowego Projektu Interdyscyplinarnego BIM 2018 utworzyli pięć wielobranżowych zespołów. Każdy z nich zajął się jednym budynkiem. W ciągu prawie 4 miesięcy studenci zaprojektowali dwie wersje nowego gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej, komercyjny budynek biurowy między gmachem WIL-u a biurowcem IBC, budynek administracyjny w miejscu stołówki PW oraz Centrum Konferencyjne między gmachem WIL-u a projektowanym biurowcem.

Wspólna praca

W mpiBIM 2018 brali udział studenci z Wydziału Architektury, Wydziału Elektrycznego, Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Wydziału Zarządzania. Dzięki zaangażowaniu osób z tak wielu branż powstałe prace są kompleksowe i odpowiadają standardom obowiązującym w profesjonalnych zespołach projektowych. A nawet kreują nowe standardy. Zazwyczaj bowiem specjaliści z różnych obszarów wykonują swoje zadania niezależnie i czerpią od siebie nawzajem już gotowe i sprawdzone rozwiązania. W mpiBIM studenci od samego początku wspólnie pracowali nad swoimi projektami.

– Zaczęli od tradycyjnych narzędzi koordynacji – wyjaśnia dr inż. Piotr Bartkiewicz, koordynator projektu na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW. – W pierwszych miesiącach opracowali koncepcje budynków, spełniające wymagania postawione przez zamawiającego. Po zaakceptowaniu koncepcji rozpoczęli prace nad stworzeniem skoordynowanych międzybranżowo modeli wykorzystujących technologię BIM.  Dzięki temu powstał komplementarny obraz każdego z projektowanych budynków. Na zakończenie studenci przeprowadzili koordynację modeli i usunęli zauważone kolizje.

Nowoczesność i praktyka

Zastosowanie BIM jest fundamentem całego przedsięwzięcia. BIM (ang. Building Information Modeling, czyli Modelowanie Informacji o Budynku) to zespół narzędzi, technik i procesów, które umożliwiają cyfryzację całego procesu inwestycyjno-projektowo-wykonawczego. W praktyce oznacza to, że dzięki BIM, w porównaniu ze standardowymi metodami, można łatwiej, szybciej i precyzyjniej zaplanować budowę, znaleźć ewentualne błędy na różnym etapie projektu, przeanalizować koszty, ilość potrzebnych materiałów czy czas realizacji.

– Integralną i innowacyjną funkcją projektu było także zwrócenie uwagi na umiejętności miękkie – zwraca uwagę dr Bartkiewicz. – W ramach pracy studenci działali w grupach składających się z przedstawicieli poszczególnych branż, co pozwoliło na praktyczne wdrożenie umiejętności pracy w zespole (teamwork). Dodatkowo, po opracowaniu merytorycznym projektów studenci zostali zobowiązani do przedstawienia swoich prac na planszach oraz przygotowania prezentacji. W ten sposób udało się umocnić umiejętność syntezy i promocji przeprowadzonych prac oraz wdrożyć zasady autopromocji i prezentacji.

– W ramach projektu, którego praktyczny aspekt został potwierdzony przez związane z budownictwem branże, przeprowadzono także konsultacje poszczególnych etapów prac z partnerami zewnętrznymi reprezentującymi wiodące biura projektowe i firmy konsultingowe – zaznacza dr Bartkiewicz. – W ramach spotkań przedstawiciele przemysłu mieli okazję przeprowadzić konsultacje projektów, a w ramach wykładów zaprezentować praktyczną, aplikacyjną stronę omawianych zagadnień, bazującą na własnej praktyce.

Członkowie zespołów mogli też liczyć na pomoc koordynatorów na każdym z wydziałów biorących udział w projekcie. Na Wydziale Architektury byli to Dariusz Hyc i Paweł Przybyłowicz, na Wydziale Inżynierii Lądowej Ireneusz Czmoch, na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Piotr Bartkiewicz i Jarosław Chudzicki, na Wydziale Elektrycznym Tadeusz Daszczyński, a na Wydziale Zarządzania Małgorzata Waszkiewicz i Paweł Kaczmarski.

Głównym pomysłodawcą Międzywydziałowego Projektu Interdyscyplinarnego BIM jest dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW, Dziekan Wydziału Architektury.

***

Uroczysta prezentacja projektów zrealizowanych w ramach drugiej edycji przedmiotu Międzywydziałowy Projekt Interdyscyplinarny BIM odbyła się 6 marca 2019 roku w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

Relacja zdjęciowa>>>

Studenci opowiedzieli o szczegółach swoich projektów i odebrali dyplomy potwierdzające udział w mpiBIM. W spotkaniu wzięli udział prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów, Dziekani i Prodziekani zaangażowanych w przedmiot wydziałów, wydziałowi koordynatorzy, przedstawiciele świata nauki oraz ponad 50 osób z najważniejszych firm sektora budowlanego, w tym projektanci, wykonawcy, konsultanci i zarządcy nieruchomości deklarujący chęć włączenia się w przyszłe edycje.

Uroczystość wzbogaciły też wykłady zaproszonych gości: Aleksandra Szernera – Prezesa Stowarzyszenia BIM i dr. Pawła Bernata z Lotniczej Akademii Wojskowej.

Jeszcze w tym semestrze wystawa prac zrealizowanych w ramach mpiBIM 2018 odwiedzi zaangażowane w projekt wydziały PW. – Dzięki temu studenci młodszych roczników będą mogli zobaczyć efekt pracy, co w wielu wypadkach zainspiruje ich do podjęcia trudu bardziej zaangażowanego studiowania zagadnień branżowych, a w przyszłości uczestnictwa w kolejnych edycjach projektu – mówi dr Bartkiewicz.

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress