Zaproszenie do udziału w badaniu psychologicznym „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”

By on
In nauka / 0 comments

Na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej realizowany jest projekt badawczy w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” koordynowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

W ramach projektu wykonywane będzie badanie, którego celem jest sprawdzenie funkcjonowania organizmu podczas realizacji zadania umysłowego wymagającego skupienia i dużej koncentracji w dłuższym okresie czasu. Zadaniem osoby badanej będzie uzyskanie jak najmniejszej liczby popełnianych błędów. W trakcie badania zostaną zarejestrowane sygnały fizjologiczne (elektroencefalograficzne EEG, puls, sygnały okoruchowe, obraz twarzy, głos). Badanie potrwa około 100 minut. Dodatkowo wypełniona będzie ankieta na temat samego badania i kwestionariusz temperamentu. Badanie jest wynagradzane w kwocie od 50 do 150 zł (kwota po odliczeniu podatków) zależnie od poprawności rozwiązania zadań.

Badania zostaną przeprowadzone zgodnie z procedurami pozytywnie zaopiniowanymi przez Komisję do spraw Etyki, a uzyskane wyniki posłużą wyłącznie celom analizy i nie będą wykorzystywane do innych celów ani udostępnione osobom postronnym.

Badania będą przeprowadzane w okresie od 06.05 do 10.06.2019 r. w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) o godz. 10 w Gmachu Elektrotechniki (ul. Koszykowa 75) w sali GE210.

W badaniach może wziąć udział każda osoba w wieku od 19 do 30 lat będąca studentem Politechniki Warszawskiej lub innej uczelni warszawskiej.

Zgłoszenie do udziału w badaniu polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem: https://tiny.pl/t7ncx

Wypełnienie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przeprowadzenie badania oraz na wykorzystanie zarejestrowanych sygnałów fizjologicznych i audio-wizualnych dla celów naukowych. Osoba, która wypełni formularz potwierdza jednocześnie brak obciążeń zdrowotnych związanych z dysfunkcjami układu nerwowego. W celu uzyskania wiarygodnych wyników zalecane jest, żeby osoba poddana badaniu była wypoczęta i zrelaksowana, przed badaniem należy powstrzymać się również od spożycia środków i napojów mający wpływ na sygnały fizjologiczne (kawa, alkohol, napoje energetyczne itp.).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w badaniu prosimy o wypełnienie formularza. Szczegóły dotyczące terminu i warunków przeprowadzenia badania zostaną ustalone bezpośrednio z osobami zarejestrowanymi.

Ze strony Wydziału Elektrycznego osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie badań są: dr hab. inż. Dariusz Sawicki prof. uczelni, prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak, dr inż. Marcin Kołodziej, dr inż. Andrzej Majkowski, mgr inż. Paweł Tarnowski

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress