Przedłużona rekrutacja na Wydziale Elektrycznym

By on
In studia / 0 comments

Do 13.09.2019 została przedłużona rekrutacja na Wydziale Elektrycznym na studia niestacjonarne I i II stopnia oraz studia stacjonarne II stopnia. 

Wydział Elektryczny prowadzi obecnie nabór na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Electrical Engineering in English oraz na następujące kierunki studiów niestacjonarnych I i II stopnia:

Do 13.09.2019 należy zarejestrować się w systemie zapisy.pw.edu.pl, dokonać opłaty rekrutacyjnej oraz najpóźniej do 16.09.2019 dostarczyć wymagane dokumenty. 

Dokumenty przyjmowane są w Dziekanacie ds. Studiów Wydziału Elektrycznego w Gmachu Głównym PW, w godzinach pracy Dziekanatu:

  • pok. 133 dla Kandydatów na studia stacjonarne II stopnia na kierunek Electrical Engineering in English,
  • pok. 130 dla Kandydatów na studia niestacjonarne I i II stopnia na kierunek Elektrotechnika.

Prosimy pamiętać o przyniesieniu dowodu osobistego!  

Kandydaci na studia niestacjonarne I i II stopnia na kierunek Informatyka Stosowana składają dokumenty w biurze Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO PW, Gmach Główny PW, pokój 324, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 16:00 lub listownie. Szczegóły na stronach OKNO.

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress