Politechnika Warszawska w gronie 10 najlepszych ośrodków akademickich

By on
In osiągnięcia / 0 comments

Spośród 20 najlepszych uczelni w Polsce uprawnionych do startu w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” międzynarodowy zespół ekspertów wyłonił 10, które w latach 2020–2026 będą otrzymywać subwencję zwiększoną o 10%.

Wśród nich znalazła się Politechnika Warszawska, która w klasyfikacji zajęła 3. miejsce, ex aequo z Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

– Przyznanie Politechnice Warszawskiej statusu uczelni badawczej jest dla całej naszej wspólnoty akademickiej ogromnym wyróżnieniem, a zarazem docenieniem starań i wysiłków zmierzających do podejmowania ambitnych projektów zwłaszcza w europejskiej przestrzeni badawczej, co wiąże się z rozwojem umiędzynarodowienia działań Uczelni we wszelkich obszarach jej aktywności – mówi prof. Jan Szmidt, Rektor PW.

Lista wszystkich wyróżnionych uczelni:

  • Uniwersytet Warszawski
  • Politechnika Gdańska
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Politechnika Warszawska
  • Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Politechnika Śląska
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Wrocławski.

Więcej informacji: www.gov.pl

 

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress