Doktorant Wydziału Elektrycznego stypendystą SEP

By on
In wydział / 0 comments

Mgr inż. Paweł Terlikowski z Wydziału Elektrycznego po raz drugi z rzędu został stypendystą Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Laureaci stypendiów SEP 2018, fot. SEP

Kapituła Funduszu Stypendialnego SEP przyznała stypendia naukowe w trzech kategoriach: młodzi pracownicy nauki, studenci i uczniowie. W sumie wyróżniono w ten sposób 8 osób. Mgr inż. Paweł Terlikowski jest jedynym nagrodzonym młodym pracownikiem nauki.

Pan Terlikowski jest asystentem w Instytucie Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej na Wydziale Elektrycznym i jednocześnie jest uczestnikiem studiów doktoranckich na naszym wydziale. Naukowo zajmuje się elektroenergetyką, energetyką jądrową, ekonomiką wytwarzania, rynkiem energii i zarządzaniem w energetyce.

Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się podczas inauguracji XXI Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka, która odbędzie się 7.11.2019 r. w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej.

Pełna lista laureatów stypendium SEP»

Źródło: pw.edu.pl

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress