Komunikat Politechniki Warszawskiej dla kandydatów na studia

By on
In studia / 0 comments

W związku z ogłoszoną informacją Ministra Edukacji Narodowej o przesunięciu egzaminów maturalnych informujemy, że Politechnika Warszawska wprowadzi takie zmiany organizacyjne w procesie rekrutacji na studia, aby kandydaci będący tegorocznymi maturzystami nie znaleźli się w sytuacji mniej korzystnej niż maturzyści z lat ubiegłych.

Ponieważ kalendarz działań rekrutacyjnych na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie przygotowywany i ogłaszany jest z uwzględnieniem daty ogłoszenia wyników matur, dlatego organizacja tegorocznej rekrutacji będzie dostosowana do przekazywanych informacji o terminach matur.

Prosimy o śledzenie strony internetowej Biura ds. Przyjęć na Studia Politechniki Warszawskiej», gdzie będą publikowane informacje o zmianach w przebiegu tegorocznej rekrutacji.

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami o kierunkach studiów na Wydziale Elektrycznym»:

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress