Projekt z udziałem Wydziału Elektrycznego na szczycie listy rankingowej w konkursie POLNOR 2019

By on
In nauka / 0 comments

Wniosek konsorcjum, którego liderem jest Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej – Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, z udziałem partnerów z Norwegian University of Science and Technology (NTNU) w Trondheim oraz firmy Markel sp. z o.o. z Piaseczna pod Warszawą, znalazł się na szczycie listy projektów w obszarze „Energia, transport i klimat” rekomendowanych do finansowania w rozstrzygniętym 16 kwietnia 2020 roku konkursie POLNOR 2019.

Finansowany z funduszy norweskich 3-letni projekt MoReSiC (Modularized, Reconfigurable and Bidirectional Charging Infrastructure for Electric Vehicles with Silicon Carbide Power Electronics) będzie polegał na opracowaniu modułowego systemu ładowania dla pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem technologii przyrządów mocy z węglika krzemu (SiC). Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni, z Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Wydziału Elektryczego Politechniki Warszawskiej. Budżet projektu to 5 mln zł.

Wiadomo, że postępująca elektryfikacja transportu, w tym samochodów osobowych, jest wyzwaniem dla szeroko pojętej infrastruktury ładowania – wymagana jest nie tylko wysoka sprawność energetyczna systemu, ale także jego rekonfigurowalność w zależności od potrzeb. Opracowywana stacja ładowania z trójprzewodowym systemem prądu stałego będzie w stanie współpracować z podręcznym magazynem bateryjnym a także, w razie potrzeby, zwracać energię do sieci. Planuje się także ograniczenie kosztów i złożoności układu poprzez skomponowanie go z jednolitych podukładów na bazie tranzystorów SiC MOSFET.

Istotnymi aspektami projektu są także wsparcie rozwoju młodych naukowców, wymiany międzynarodowej, a także współpracy między partnerami uczelnianymi i przemysłowymi.

Konkurs POLNOR 2019 jest częścią Programu „Badania stosowane” wdrażanego w ramach Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Celem Programu jest podniesienie jakości badań stosowanych w Polsce poprzez wzmocnienie współpracy naukowo-badawczej miedzy Polską a Norwegią, rozwijanej w oparciu o równe partnerstwo między polskimi i norweskimi organizacjami badawczymi i przedsiębiorstwami. Na dofinansowanie projektów w ramach konkursu POLNOR 2019 przeznaczono kwotę w wysokości 49 745 454 EUR. Operatorem Programu „Badania stosowane” jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej informacji na stronie NCBR»

Przeczytaj również: Sukces konsorcjum z udziałem Wydziału Elektrycznego»

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress