Dr inż. Żaneta Świderska-Chadaj z Wydziału Elektrycznego stypendystką konkursu START 2020

By on
In nauka / 0 comments

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 28. przyznała stypendia w programie START najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski.

Wśród 100 wybitnych młodych uczonych znalazła się dr inż. Żaneta Świderska-Chadaj z Wydziału Elektrycznego z Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego.

Dziedziną nauki, którą reprezentowała w konkursie dr inż. Żaneta Świderska-Chadaj była biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. – Celem prowadzonych przeze mnie badań jest określenie możliwości zastosowania metod sztucznej inteligencji do wspomagania pracy lekarzy poprzez opracowanie metod analizy preparatów histopatologicznych. Prowadzone badania są interdyscyplinarne i obejmują dziedziny takie jak uczenie maszynowe, biologia oraz medycyna. Do moich głównych osiągnięć zaliczam opracowanie metody wykrywania, segmentacji i klasyfikacji gruczolakoraka płuc, jak również opracowanie metody automatycznej detekcji limfocytów na obrazach histopatologicznych barwionych immunohistochemicznie (IHC) – mówi o swoich badaniach i osiągnięciach naukowych laureatka.

Kolejnym osiągnięciem dr inż. Świderskiej-Chadaj jest opracowanie metody pozwalającej na automatyczną detekcję i zliczenie limfocytów zarówno w typowych obszarach tkanki, jak i w obszarach zawierających klastry komórek lub artefakty. Opracowana metoda jest uniwersalna i pozwala na detekcję komórek w różnych barwieniach IHC, w różnych tkankach (nerki, piersi, jelita, płuca). Dzięki temu możliwe jest zliczenie limfocytów występujących w całym preparacie (do tej pory nie było to możliwe). Zastosowanie opracowanej metody pozwala na zwiększenie wartości poznawczych poprzez przeprowadzenie badań nad związkiem liczby limfocytów a przeżywalnością. Uzyskane wyniki oraz opracowane metody otwierają nowe perspektywy badawcze, pozwalają na formułowanie nowych pytań badawczych oraz podjęcie prób ich rozwiązania.

Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego. W programie panuje wysoka konkurencja. „Setka” nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 845 kandydatów. Średni wiek tegorocznych laureatów wynosi 28,5 lat, a 44 % nagrodzonych posiada stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat). Wśród nagrodzonych najwięcej badaczy reprezentuje nauki biologiczne i medyczne, nauki techniczne oraz nauki humanistyczne i społeczne.

Wśród tegorocznych stypendystów START znalazło się czterech laureatów z Politechniki Warszawskiej. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Pełna lista laureatów konkursu START 2020 na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej» 

 

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress