Innowacyjna rozdzielnica niskiego napięcia w Laboratorium Aparatów Elektrycznych i Procesów Łączeniowych

By on
In badania / 0 comments

20 maja 2020 r. do Laboratorium Aparatów Elektrycznych i Procesów Łączeniowych została dostarczona innowacyjna rozdzielnica niskiego napięcia służąca do zasilania wysokim prądem grzałek rozbijających włókna celulozy. Rozdzielnica ma wysokość 3,2 m, szerokość 1 m i głębokość 1,3 m oraz waży 1,5 t. Rozdzielnica została przywieziona z Bełchatowa z firmy ELEKTROTEAM Sp. z o.o. specjalnym samochodem z windą przemysłową.

W Zakładzie Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej (ZAiAE) Instytutu Elektroenergetyki, zgodnie z podpisaną w marcu 2020 r. umową, realizowane będą prace badawczo-rozwojowe polegające na:

  1. Wykonaniu testów torów prądowych oraz sprawdzeniu układu przewodzenia prądu,
  2. Wykonaniu testów układów automatyki zabezpieczeniowej.

Całość prac badawczo-rozwojowych została podzielona na 8 zadań, z których 7 realizowane jest przez zespół z ZAiAE: prof. Desire Rasolomampionona, dr inż. Tadeusz Daszczyński, dr hab. inż. Marcin Szewczyk, dr hab. inż. Ryszard Kowalik, dr hab. inż. Adam Smolarczyk, dr inż. Marcin Januszewski, mgr inż. Szymon Stoczko, mgr inż. Karol Kurek, mgr inż. Marek Piskała, prof. nzw. Zbigniew Pochanke, mgr inż. Radosław Szreder.

Zadanie 1, polegające na wykonaniu przeglądu dokumentacji technicznej i porównanie cech z urządzeniami istniejącymi zostało zakończone przed umownym terminem 27.03.2020 r. bez uwag.

Rozdzielnica składa się z 3 części: blok zasilający z wyłącznikiem 1600 A, blok rozdzielczy z wyłącznikiem i stycznikami 800 A oraz blok odbiorczy z transformatorem suchym w układzie V o mocy 242 kVA.

Do końca maja planowane jest wykonanie testów układów automatyki zabezpieczeniowej, natomiast na początku czerwca planowane jest wykonanie testów wysokoprądowych torów prądowych oraz sprawdzenie układu przewodzenia prądu.

Źródło: www.ien.pw.edu.pl

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress