Wydział Elektryczny w Monitorze Biznesu dziennika Rzeczpospolita

By on
In wydział / 0 comments

Zapraszamy do lektury artykułu pt. „Tradycja i nowoczesność” poświęconego działalności Wydziału Elektrycznego, który ukazał się 28 maja 2020 w papierowym wydaniu Monitora Biznesu na łamach ogólnopolskiego wydania dziennika Rzeczpospolita.

Link do publikacji w wersji drukowanej»
Link do publikacji na stronie redakcyjnej www.monitorrynkowy.pl»

(…) Wydział Elektryczny szczyci się 100 letnią tradycją kształcenia, prowadzenia badań naukowych i wdrażania innowacji w gospodarce. Dziś jest jednym z największych wydziałów Politechniki Warszawskiej. Zatrudnia ponad 160 naukowców i dydaktyków, a w jego murach studiuje ponad trzy tysiące studentów z Polski i ze świata. Aktualna struktura organizacyjna – podział na trzy instytuty – wynika z dekad ewolucji obszarów badawczych i dydaktycznych uprawianych na Wydziale. (…)

(…) Kształcenie na Wydziale Elektrycznym jest silnie powiązane z badaniami naukowymi i pracami wdrożeniowymi. Ma to swoje odzwierciedlenie w wysokim poziomie prowadzonych studiów: Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka Stosowana, Informatyka Stosowana oraz Elektromobilność. Wszystkie uwzględniają w programach trendy rynkowe, kształcenie ukierunkowane jest problemowo i oparte na projektach i warsztatach.(…)

(…) Tradycją i czymś co cenią sobie szczególnie studenci, jest panująca tu przyjazna i otwarta atmosfera. Na wydziale działa wiele kół naukowych, które odnoszą sukcesy w swoich dziedzinach, również na arenie międzynarodowej. Studenci chętnie angażują się w różne przedsięwzięcia, projekty i organizacje studenckie, a także pomagają sobie nawzajem i innym. (…)

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress