Badania innowacyjnej rozdzielnicy w Instytucie Elektroenergetyki

By on
In badania / 0 comments

Na początku lipca 2020 r. zakończyły się kolejne trzy etapy badań innowacyjnej rozdzielnicy niskiego napięcia (nn) służącej do zasilania wysokim prądem grzałek rozbijających włókna celulozy.

Rozdzielnica została wyprodukowana przez firmę ELEKTROTEAM Sp. z o.o. z Bełchatowa i skierowana do badań w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. Badania obejmowały:

  • Testy torów prądowych, w tym wykonanie próby nagrzewania prądem ciągłym.
  • Próby wytrzymałości napięciowej.
  • Testy układów automatyki zabezpieczeniowej.

W pracach badawczo-rozwojowych, prowadzonych w Laboratorium Aparatów Elektrycznych i Procesów Łączeniowych oraz w Laboratorium Wysokich Napięć, brali udział: dr inż. Tadeusz Daszczyński, dr hab. inż. Ryszard Kowalik (prof. PW), dr hab. inż. Marcin Szewczyk (prof. PW), dr hab. inż. Adam Smolarczyk, dr inż. Marcin Januszewski, dr inż. Andrzej Łasica, mgr inż. Szymon Stoczko, mgr inż. Karol Kurek, mgr inż. Marek Piskała, prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Pochanke, mgr inż. Radosław Szreder, mgr inż. Maciej Ciuba.

Badania torów prądowych wykonano dla prądów o wartości 750 A na fazę, uzyskanych z regulatora indukcyjnego. Zdjęcie 1 przedstawia montaż przyłącza kablowego (2x YKY 1×150 mm2 na fazę). Rejestracja temperatury realizowana była za pomocą 11. termopar typu K serii TTE426, klasa 1 (IEC 584-2). Długość przewodów okablowania termopar wynosiła 3 m. Dziesięć termopar zainstalowano w obrębie badanej rozdzielnicy nn, natomiast jedną wykorzystano do pomiaru temperatury zewnętrznej. Termopary zostały przyłączone do rejestratora cyfrowego HIOKI 8860-50, poprzez moduł skanera Hioki 8958. Zdjęcie 2 przedstawia zmontowany układ probierczy dla testów torów prądowych. Przeprowadzono także analizę działania transformatora typu 3FR AN zainstalowanego w badanej rozdzielnicy pod kątem prób obciążalności prądowej.

[ngg src=”galleries” ids=”30″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]Zakres testów układów (urządzeń) automatyki zabezpieczeniowej rozdzielnicy obejmował:

  • analizę możliwych do wystąpienia zakłóceń w pracy badanego układu,
  • analizę układu sterowania i sygnalizacji,
  • analiza prawidłowego doboru funkcji zabezpieczeniowych oraz ich współdziałania w ramach chronionego urządzenia,
  • analizę doboru nastawień funkcji zabezpieczeniowych zastosowanych w badanym układzie,
  • testy laboratoryjne wybranych funkcji w cyfrowych przekaźnikach SEPAM 10B 43E (przekaźnik nadprądowy) i TR-100 (przekaźnik kontroli temperatury transformatora),
  • testy poprawności wymiany danych z systemem nadrzędnym (centrum nadzoru)

Testowanie urządzeń zabezpieczeniowych i pomiarowych (przekaźnik Sepam 10B 43E, przetwornik P30P, analizator DIRIS A10) zastosowanych w badanej rozdzielnicy przeprowadzono z wykorzystaniem testera mikroprocesorowego typu CMC 256plus. Do przetestowania poprawności działania przekaźnika TR-100 wykorzystano precyzyjna dekadę rezystancyjną.

Zdjęcie 4 przedstawia układ probierczy użyty do testowania zabezpieczeń termicznych transformatora. Zdjęciu 5 przedstawia część układu pomiarowego użytego do wykonania prób wytrzymałości napięciowej.

[ngg src=”galleries” ids=”31″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]Źródło: www.ien.pw.edu.pl

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress