Instytut Elektroenergetyki podpisał umowy ramowe z firmami z Grupy Kapitałowej PSE

By on
In badania / 0 comments

Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej podpisał umowy ramowe z firmami Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz PSE Innowacje sp. z o.o.. Podpisanie umów nastąpiło odpowiednio w kwietniu oraz lipcu 2020 roku.

W przypadku umowy ramowej z firmą Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. przedmiot umowy dotyczy realizacji przez Instytut Elektroenergetyki; zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami partnera przemysłowego; usług, prac i ekspertyz z zakresu:

  • praca systemu elektroenergetycznego;
  • rynek energii elektrycznej oraz regulacje krajowe i zagraniczne;
  • prace pomiarowe oraz jakość energii elektrycznej (JEE);
  • standardy techniczne i parametry urządzeń.

W przypadku umowy ramowej z firmą PSE Innowacje sp. z o.o., która świadczy usługi doradcze z zakresu analiz, badań, nowych technologii, rozwiązań rynkowych i informatycznych w sektorze elektroenergetycznym, wspierając w tych obszarach operatora sieci przesyłowej – PSE S.A., Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej zobowiązał się do świadczenia usług na rzecz PSE Innowacje sp. z o.o., które mogą stanowić:

  • prace analityczne i wdrożeniowe;
  • studia koncepcyjne, koncepcje, założenia projektowe;
  • prace programistyczne i konfiguracyjne;
  • opinie, ekspertyzy, konsultacje;
  • szkolenia;
  • inne IT.

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress