Posts by: Marzena Szafarowicz

Ogłoszenie o otwartym konkursie na stypendium naukowe dla studenta

   |   By  |  0 Comments

Na podstawie decyzji Narodowego Centrum Nauki (UMO-2017/27/B/ST7/00970) dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni kierownik projektu „Przetwarzanie energii w obszarze średnich napięć z wykorzystaniem przyrządów mocy z węglika krzemu” ogłasza otwarty konkurs na stypendium naukowe dla studenta.

Wymagania:

– udział w studiach II stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej,

– znajomość podstawowych zagadnień związanych z przekształtnikami rezonansowymi małej mocy

– doświadczenie w pracy z programami symulacyjnymi stosowanymi w energoelektronice,

– umiejętność projektowania obwodów drukowanych,

– sumienność, dokładność, wytrwałość, samodzielność w pracy

– umiejętność pracy w zespole

Stypendium może otrzymywać wyłącznie osoba spełniająca wymogi określone w „Regulaminie  przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf

Opis zadań:

Uczestnictwo w realizacji projektu „Przetwarzanie energii w obszarze średnich napięć z wykorzystaniem przyrządów mocy z węglika krzemu” w zakresie zadań związanych z projektowaniem i budową układów zasilania sterowników bramkowych wykorzystujących przekształtniki rezonansowe.

Warunki stypendium:

– Stypendium wypłacane co miesiąc przez okres 6 miesięcy na podstawie umowy pomiędzy Jednostką a Stypendystą w kwocie 1500 zł brutto.
– Termin rozpoczęcia realizacji zadań: 1.04.2019.

Dodatkowe informacje:

Procedura naboru: przeprowadzana będzie zgodnie z zasadami zawartymi w „Regulaminie  przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki

Dokumenty z dopiskiem „Konkurs Opus 14 – stypendium dla studenta” należy dostarczyć do sekretariatu Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75 , 00-662 Warszawa.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– list motywacyjny,

– informacje na temat dotychczasowych osiągnięć naukowych (listę publikacji, udział w konferencjach, stażach, projektach naukowych)

– kopię dyplomu inżynierskiego.

– klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).”

Termin składania ofert: 19 III 2018.

Ogłoszenie o otwartym konkursie na stypendium naukowe dla studenta

   |   By  |  0 Comments

Na podstawie decyzji Narodowego Centrum Nauki (UMO-2015/19/B/ST7/00620) dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni, kierownik projektu „Badania przekształtników energoelektronicznych z obwodem impedancyjnym wykorzystujących przyrządy mocy z węglika krzemu” ogłasza otwarty konkurs na stypendium naukowe dla studenta.

 

Wymagania:

– udział w studiach II stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej,

– podstawowa wiedza z zakresu energoelektroniki, w tym zagadnień termicznych w energoelektronice

– znajomość technik pomiarowych w obszarze energoelektroniki, w tym znajomość środowiska LabView,

– umiejętność projektowania obwodów drukowanych,

– sumienność, dokładność, wytrwałość, samodzielność w pracy

– umiejętność pracy w zespole

Stypendium może otrzymywać wyłącznie osoba spełniająca wymogi określone w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców finansowanych ze środków  Narodowego Centrum Nauki” https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2015-09-15/opus10-zal7.pdf

Opis zadań:

Uczestnictwo w realizacji projektu „Badania przekształtników energoelektronicznych z obwodem impedancyjnym wykorzystujących przyrządy mocy z węglika krzemu”  w zakresie zadań związanych z badaniami kalorymetrycznymi przekształtników z obwodem impedancyjnym.

Warunki stypendium:

– Stypendium wypłacane co miesiąc przez okres 6 miesięcy na podstawie umowy pomiędzy Jednostką a Stypendystą w kwocie 1500 zł brutto.
– Termin rozpoczęcia realizacji zadań: 1.03.2019.

 

Dodatkowe informacje:

Procedura naboru: przeprowadzana będzie zgodnie z zasadami zawartymi w „Regulaminie  przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki

Dokumenty z dopiskiem „Konkurs Opus 12 – stypendium dla studenta B” należy dostarczyć do sekretariatu Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75 , 00-662 Warszawa.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– życiorys,

– list motywacyjny,

– kopię dyplomu inżynierskiego.

– klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).”

Termin składania ofert: 15 II 2019.

2019_01_16_Konkurs_student_B

Ogłoszenie o otwartym konkursie na stypendium naukowe dla studenta

   |   By  |  0 Comments

Na podstawie decyzji Narodowego Centrum Nauki (UMO-2015/19/B/ST7/00620) dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni, kierownik projektu „Badania przekształtników energoelektronicznych z obwodem impedancyjnym wykorzystujących przyrządy mocy z węglika krzemu” ogłasza otwarty konkurs na stypendium naukowe dla studenta.

Wymagania:

– udział w studiach II stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej,

– podstawowa wiedza z zakresu energoelektroniki,

– umiejętność projektowania obwodów drukowanych,

– znajomość technik pomiarowych w obszarze energoelektroniki, w tym znajomość środowiska LabView,

– biegłość w zakresie konstrukcji mechanicznych,

– sumienność, dokładność, wytrwałość, samodzielność w pracy

– umiejętność pracy w zespole

Stypendium może otrzymywać wyłącznie osoba spełniająca wymogi określone w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców finansowanych ze środków  Narodowego Centrum Nauki” https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2015-09-15/opus10-zal7.pdf

Opis zadań:

Uczestnictwo w realizacji projektu „Badania przekształtników energoelektronicznych z obwodem impedancyjnym wykorzystujących przyrządy mocy z węglika krzemu”  w zakresie zadań związanych z opracowaniem stanowiska badawczego dla zestawu przekształtników z obwodem impedancyjnym.

Warunki stypendium:

– Stypendium wypłacane co miesiąc przez okres 4 miesięcy na podstawie umowy pomiędzy Jednostką a Stypendystą w kwocie 1500 zł brutto.
– Termin rozpoczęcia realizacji zadań: 1.03.2019.

Dodatkowe informacje:

Procedura naboru: przeprowadzana będzie zgodnie z zasadami zawartymi w „Regulaminie  przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki

Dokumenty z dopiskiem „Konkurs Opus 12 – stypendium dla studenta A” należy dostarczyć do sekretariatu Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75 , 00-662 Warszawa.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– życiorys,

– list motywacyjny,

– kopię dyplomu inżynierskiego.

– klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).”

Termin składania ofert: 15 II 2019.

2019_01_16_Konkurs_student_A

UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

   |   By  |  0 Comments

W dniu 1 października 2018 odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z uroczystości.

 

 

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie na stypendium naukowe dla studenta

   |   By  |  0 Comments

Na podstawie decyzji Narodowego Centrum Nauki (UMO-2017/27/B/ST7/00970) dr hab. inż.
Jacek Rąbkowski, prof. PW kierownik projektu „Przetwarzanie energii w obszarze średnich
napięć z wykorzystaniem przyrządów mocy z węglika krzemu” ogłasza otwarty konkurs na
stypendium naukowe dla studenta.

Wymagania:
– udział w studiach II stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej,
– podstawowa wiedza z zakresu półprzewodnikowych przyrządów mocy,
– wstępne doświadczenie w pracy z programami symulacyjnymi,
– umiejętność projektowania obwodów drukowanych,
– znajomość technik pomiarowych w obszarze energoelektroniki,
– sumienność, dokładność, wytrwałość, samodzielność w pracy
– umiejętność pracy w zespole
Stypendium może otrzymywać wyłącznie osoba spełniająca wymogi określone w
„Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych
finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf

Opis zadań:
Uczestnictwo w realizacji projektu „Przetwarzanie energii w obszarze średnich napięć z
wykorzystaniem przyrządów mocy z węglika krzemu” w zakresie zadań związanych z
analizą, symulacjami i projektowaniem obwodów mocy bazujących na półprzewodnikowych
przyrządach SiC, przede wszystkim układów wielopoziomowych.
Warunki stypendium:
– Stypendium wypłacane co miesiąc przez okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do 12
miesięcy na podstawie umowy pomiędzy Jednostką a Stypendystą w kwocie 1500 zł brutto.
– Termin rozpoczęcia realizacji zadań: 5.11.2018.

Dodatkowe informacje:
Procedura naboru: przeprowadzana będzie zgodnie z zasadami zawartymi w „Regulaminie
przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków
Narodowego Centrum Nauki”
Dokumenty z dopiskiem „Konkurs Opus 14 – stypendium dla studenta” należy dostarczyć do
sekretariatu Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny
Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75 , 00-662 Warszawa.

Zgłoszenie powinno zawierać:
– list motywacyjny,
– informacje na temat dotychczasowych osiągnięć naukowych (listę publikacji, udział w konferencjach, stażach, projektach naukowych)
– kopię dyplomu inżynierskiego.
– klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).”

Termin składania ofert: 22 X 2018.

NCN_Opus14_Konkurs_student_D

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

   |   By  |  0 Comments

Dziekan i Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej uprzejmie zapraszają na uroczystość inauguracji roku akademickiego w dniu 1 października 2018 roku o godzinie 12.30 w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej Plac Politechniki 1

Zmarł Prof. dr hab. inż. Andrzej Kłos

   |   By  |  0 Comments

Z żalem zawiadamiamy, że w wieku 94 lat zmarł

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kłos

Emerytowany profesor Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Nauczyciel akademicki, autor książek naukowych i podręczników akademickich.

Były zastępca dyrektora ds. naukowych w Instytucie Elektroenergetyki w latach 1983-1985

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 7 sierpnia 2018 roku o godzinie 14.00 w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych

Ogłoszenie o otwartym konkursie na stypendium naukowe dla studenta na podstawie decyzji Narodowego Centrum Nauki (UMO-2017/27/B/ST7/00970)

   |   By  |  0 Comments

Na podstawie decyzji Narodowego Centrum Nauki (UMO-2017/27/B/ST7/00970) dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. PW kierownik projektu „Przetwarzanie energii w obszarze średnich napięć z wykorzystaniem przyrządów mocy z węglika krzemu” ogłasza otwarty konkurs na stypendium naukowe dla studenta.

NCN_Opus_14_student

Ogłoszenie o otwartym konkursie na stypendium naukowe dla doktoranta na podstawie decyzji Narodowego Centrum Nauki (UMO-2017/27/B/ST7/00970)

   |   By  |  0 Comments

Na podstawie decyzji Narodowego Centrum Nauki (UMO-2017/27/B/ST7/00970) dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. PW kierownik projektu „Przetwarzanie energii w obszarze średnich napięć z wykorzystaniem przyrządów mocy z węglika krzemu” ogłasza otwarty konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta.

NCN_Opus_14_doktorant_B

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie na stypendium naukowe dla doktoranta na podstawie decyzji Narodowego Centrum Nauki (UMO-2017/27/B/ST7/00970)

   |   By  |  0 Comments

Na podstawie decyzji Narodowego Centrum Nauki (UMO-2017/27/B/ST7/00970) dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. PW kierownik projektu „Przetwarzanie energii w obszarze średnich napięć z wykorzystaniem przyrządów mocy z węglika krzemu” ogłasza otwarty konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta.

NCN_Opus_14_doktorant_A

 

 

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress