Posts by: Katarzyna Szmurło

Nowe możliwości dla przyszłych i obecnych studentów PW

   |   By  |  0 Comments

Spotkanie z udziałem studentów uczelni tworzących konsorcjum, fot. ENHANCE

9 lipca 2020 r. Komisja Europejska wyłoniła zwycięzców drugiej edycji konkursu „Uniwersytety europejskie”.

Wśród laureatów znalazło się konsorcjum ENHANCE – European Universities of Technology Alliance, w skład którego wchodzi Politechnika Warszawska i 6 innych uczelni z Niemiec (Politechnika w Berlinie, Politechnika w Akwizgranie), Szwecji (Uniwersytet Techniczny Chalmersa w Göteborgu), Norwegii (Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny w Trondheim), Włoch (Politechnika w Mediolanie) i Hiszpanii (Politechnika w Walencji), zajmujących czołowe miejsca w rankingach uczelni technicznych w swych krajach.

Planowana wieloletnia współpraca tych uczelni stworzy naszym studentom nowe możliwości rozwoju, związane z realizacją studiów w doborowym prestiżowym środowisku międzynarodowym. Opracowany przez konsorcjum program działań obejmuje m.in.:

 • stworzenie infrastruktury umożliwiającej studentom realizację elastycznych ścieżek studiowania, obejmujących realizację części programu w uczelni z innego kraju,
 • zdobycie – docelowo przez każdego studenta Politechniki Warszawskiej (i każdej z uczelni partnerskich) – doświadczenia międzynarodowego w formie mobilności (fizycznej lub wirtualnej),
 • wdrożenie innowacyjnych metod kształcenia opartych na realizacji projektów,
  realizację przez studentów projektów w zespołach międzynarodowych, we współpracy z partnerami z przemysłu, w tym z firmami będącymi oficjalnymi partnerami konsorcjum (m.in. Siemens, Volvo, Trenitalia),
 • międzynarodowe warsztaty i szkoły letnie.

Program ten był tworzony z udziałem studentów, przy czym szczególnie aktywni w tym procesie byli studenci Politechniki Warszawskiej. Studenci będą reprezentowani we wszystkich gremiach podejmujących decyzje dotyczące konsorcjum; będą też mieli własną platformę współpracy – Student Forum, umiejscowioną w strukturze zarządzania konsorcjum.

Więcej informacji o konsorcjum ENHANCE, w tym opinie studentów.

Przeczytaj też: Politechnika Warszawska z bardzo wysoką oceną w konkursie Unii Europejskiej „Uniwersytety europejskie”

Źródło: www.pw.edu.pl

Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia oraz studia II stopnia

   |   By  |  0 Comments

Zapisy na studia rozpoczną się 3 sierpnia i potrwają do 28 sierpnia 2020 (w Filii PW w Płocku do 11 września). 

W powyższych terminach należy dokonać opłaty rekrutacyjnej i załączyć poprzez Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR) wymagane dokumenty. Zapisy odbywają się na stronie internetowej: https://www.zapisy.pw.edu.pl/

Oferta studiów na Politechnice Warszawskiej – w tym na Wydziale Elektrycznym –  rozpoczynających się w semestrze zimowym 2020/2021 (X.2020):

Wszystkie szczegóły dotyczące naboru na studia znajdują się na stronie Politechniki Warszawskiej w zakładce Rekrutacja».

 

 

Album jubileuszowy z okazji 50-lecia Instytutu Elektroenergetyki – od historii ku przyszłości

   |   By  |  0 Comments

W dniu 20 sierpnia 1970 roku Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej został powołany Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej.

W tym roku Instytut obchodzi Jubileusz 50-lecia swojego istnienia i z tej okazji powstał album okolicznościowy pt. „50 lat Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej – od historii ku przyszłości”.

Prezentowany album to opowieść, której celem jest przypomnienie bogatej historii, zatrzymanie się nad dniem dzisiejszym i zastanowienie się nad kierunkami rozwoju Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej.

Album zawiera opisy faktów historycznych, osiągnięć w zakresie badań naukowych i kształcenia, które przybliżają 50-letnią działalność Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej.

Życzę Państwu miłej lektury.

Dr. hab. inż. Sylwester Robak, prof. uczelni
Dyrektor Instytutu Elektroenergetyki PW

Album do pobrania na stronie Instytutu Elektroenergetyki»

Link do albumu»

 

Nagroda ABB dla absolwenta Wydziału Elektrycznego

   |   By  |  0 Comments

Dr inż. Kamil Nowiński-Antoniewicz otrzymał nagrodę główną w 17. edycji prestiżowego konkursu firmy ABB na najlepsze obronione prace inżynierskie, magisterskie i doktorskie. 

Jury konkursu „Stwórz przyszłość z ABB” za najlepszą uznało pracę doktorską dr inż. Kamila Nowińskiego-Antoniewicza pt. „Research on Finite Control-States set Model Predictive Control of four-leg three-level Flying Capacitors Converter for Shunt Active Power Filter”. Jej promotorem był prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji konkursu było hasło „Staw czoła technologiom przyszłości”. Uczestnicy mogli zgłaszać prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie napisane w języku polskim lub angielskim.

Organizatorem konkursu jest Korporacyjne Centrum Technologiczne ABB.

Szczegóły konkursu i informacje o laureatach na stronie organizatora»

Instytut Elektroenergetyki podpisał umowy ramowe z firmami z Grupy Kapitałowej PSE

   |   By  |  0 Comments

Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej podpisał umowy ramowe z firmami Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz PSE Innowacje sp. z o.o.. Podpisanie umów nastąpiło odpowiednio w kwietniu oraz lipcu 2020 roku.

W przypadku umowy ramowej z firmą Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. przedmiot umowy dotyczy realizacji przez Instytut Elektroenergetyki; zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami partnera przemysłowego; usług, prac i ekspertyz z zakresu:

 • praca systemu elektroenergetycznego;
 • rynek energii elektrycznej oraz regulacje krajowe i zagraniczne;
 • prace pomiarowe oraz jakość energii elektrycznej (JEE);
 • standardy techniczne i parametry urządzeń.

W przypadku umowy ramowej z firmą PSE Innowacje sp. z o.o., która świadczy usługi doradcze z zakresu analiz, badań, nowych technologii, rozwiązań rynkowych i informatycznych w sektorze elektroenergetycznym, wspierając w tych obszarach operatora sieci przesyłowej – PSE S.A., Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej zobowiązał się do świadczenia usług na rzecz PSE Innowacje sp. z o.o., które mogą stanowić:

 • prace analityczne i wdrożeniowe;
 • studia koncepcyjne, koncepcje, założenia projektowe;
 • prace programistyczne i konfiguracyjne;
 • opinie, ekspertyzy, konsultacje;
 • szkolenia;
 • inne IT.

Elektromobilność – niszowa alternatywa czy docelowy kierunek motoryzacji? – część 2

   |   By  |  0 Comments

Na łamach kwartalnika „Inżynieria Elektryczna” jest już dostępna II część artykułu pt. „Elektromobilność – niszowa alternatywa czy docelowy kierunek motoryzacji? (część II)”, autorstwa dr hab. inż. Bartłomieja Ufnalskiego, prof. Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektryczny, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej.

Zapraszamy do lektury! Link do II części artykułu»

Link do I części artykułu»

Wstęp do artykułu:

(…) Bezprecedensowa w czasach Przemysłu 4.0 oraz gospodarki opartej na wiedzy sytuacja obecnego lockdownu może zwrócić naszą uwagę na bardziej racjonalne rozwiązania, w tym efektywniejsze rozwiązania transportowe. Nie oznacza to, że wcześniej nie rozważaliśmy jako inżynierowie takich rozwiązań – autor eseju [„Tak wymienia się rdzeń duszy”, Jacek Dukaj, GW] wskazuje jednak na potencjalne przyspieszenie wybranych procesów decyzyjnych nawet o dziesięć lat. Raczej nie zmaleje przy tym zapotrzebowanie na pojazdy do transportu dóbr – może jednak spaść zapotrzebowanie na prywatne samochody osobowe wykorzystywane do dojeżdżania do pracy. Gospodarka będzie ewoluowała tam, gdzie jest to możliwe, w stronę pracy oraz edukacji zdalnej, a robotyzacja procesów produkcyjnych oraz coraz bogatsza oferta e-kursów będą tylko przyspieszały ten trend. Pojawia się szereg głosów, że spadek cen ropy naftowej na rynkach światowych – nawet poniżej zera w kontraktach terminowych na fizyczne dostawy surowca – spowolni lub wręcz zatrzyma popularyzację pojazdów elektrycznych. Moim zdaniem bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest ten, w którym po chwilowym spadku sprzedaży dotyczącym całej branży motoryzacyjnej, a więc nie tylko pojazdów elektrycznych, obudzimy się w rzeczywistości jeszcze bardziej faworyzującej pojazdy o napędzie elektrycznym. (…)

 

Badania innowacyjnej rozdzielnicy w Instytucie Elektroenergetyki

   |   By  |  0 Comments

Na początku lipca 2020 r. zakończyły się kolejne trzy etapy badań innowacyjnej rozdzielnicy niskiego napięcia (nn) służącej do zasilania wysokim prądem grzałek rozbijających włókna celulozy.

Rozdzielnica została wyprodukowana przez firmę ELEKTROTEAM Sp. z o.o. z Bełchatowa i skierowana do badań w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. Badania obejmowały:

 • Testy torów prądowych, w tym wykonanie próby nagrzewania prądem ciągłym.
 • Próby wytrzymałości napięciowej.
 • Testy układów automatyki zabezpieczeniowej.

W pracach badawczo-rozwojowych, prowadzonych w Laboratorium Aparatów Elektrycznych i Procesów Łączeniowych oraz w Laboratorium Wysokich Napięć, brali udział: dr inż. Tadeusz Daszczyński, dr hab. inż. Ryszard Kowalik (prof. PW), dr hab. inż. Marcin Szewczyk (prof. PW), dr hab. inż. Adam Smolarczyk, dr inż. Marcin Januszewski, dr inż. Andrzej Łasica, mgr inż. Szymon Stoczko, mgr inż. Karol Kurek, mgr inż. Marek Piskała, prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Pochanke, mgr inż. Radosław Szreder, mgr inż. Maciej Ciuba.

Badania torów prądowych wykonano dla prądów o wartości 750 A na fazę, uzyskanych z regulatora indukcyjnego. Zdjęcie 1 przedstawia montaż przyłącza kablowego (2x YKY 1×150 mm2 na fazę). Rejestracja temperatury realizowana była za pomocą 11. termopar typu K serii TTE426, klasa 1 (IEC 584-2). Długość przewodów okablowania termopar wynosiła 3 m. Dziesięć termopar zainstalowano w obrębie badanej rozdzielnicy nn, natomiast jedną wykorzystano do pomiaru temperatury zewnętrznej. Termopary zostały przyłączone do rejestratora cyfrowego HIOKI 8860-50, poprzez moduł skanera Hioki 8958. Zdjęcie 2 przedstawia zmontowany układ probierczy dla testów torów prądowych. Przeprowadzono także analizę działania transformatora typu 3FR AN zainstalowanego w badanej rozdzielnicy pod kątem prób obciążalności prądowej.

[ngg src=”galleries” ids=”30″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]Zakres testów układów (urządzeń) automatyki zabezpieczeniowej rozdzielnicy obejmował:

 • analizę możliwych do wystąpienia zakłóceń w pracy badanego układu,
 • analizę układu sterowania i sygnalizacji,
 • analiza prawidłowego doboru funkcji zabezpieczeniowych oraz ich współdziałania w ramach chronionego urządzenia,
 • analizę doboru nastawień funkcji zabezpieczeniowych zastosowanych w badanym układzie,
 • testy laboratoryjne wybranych funkcji w cyfrowych przekaźnikach SEPAM 10B 43E (przekaźnik nadprądowy) i TR-100 (przekaźnik kontroli temperatury transformatora),
 • testy poprawności wymiany danych z systemem nadrzędnym (centrum nadzoru)

Testowanie urządzeń zabezpieczeniowych i pomiarowych (przekaźnik Sepam 10B 43E, przetwornik P30P, analizator DIRIS A10) zastosowanych w badanej rozdzielnicy przeprowadzono z wykorzystaniem testera mikroprocesorowego typu CMC 256plus. Do przetestowania poprawności działania przekaźnika TR-100 wykorzystano precyzyjna dekadę rezystancyjną.

Zdjęcie 4 przedstawia układ probierczy użyty do testowania zabezpieczeń termicznych transformatora. Zdjęciu 5 przedstawia część układu pomiarowego użytego do wykonania prób wytrzymałości napięciowej.

[ngg src=”galleries” ids=”31″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]Źródło: www.ien.pw.edu.pl

Wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020

   |   By  |  0 Comments

Kierunki Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka oraz Informatyka na 1. miejscu Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020!
Ranking ten jest integralną częścią Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020, opracowywanego i publikowanego co roku przez Wydawnictwo Edukacyjne „Perspektywy”.

Jest to już 21. edycja Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy, w którym wyłania się najlepsze: uczelnie akademickie, uczelnie niepubliczne, publiczne uczelnie zawodowe oraz kierunki studiów.

W tym roku 17 kierunków studiów Politechniki Warszawskiej zajęło pierwsze miejsce w Rankingu Studiów Inżynierskich – 3 z nich prowadzone są na Wydziale Elektrycznym: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyplom dla kierunku Elektrotechnika odebrał Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak podczas gali Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020, która odbyła się 17 lipca w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie. 

[ngg src=”galleries” ids=”29″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]Więcej o kierunkach PW w Rankingu Studiów Inżynierskich 2020 na stronie Politechniki Warszawskiej»

Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce w Rankingu Uczelni Akademickich 2020. To czwarty raz z rzędu, gdy PW plasuje się na podium tego zestawienia.


Po raz 15. rok z rzędu Politechnika Warszawska jest najlepszą Uczelnią Techniczną.

Politechnika Warszawska zajęła również pierwsze miejsce w kryterium Absolwent na rynku pracy.Ranking Uczelni Akademickich, w którym klasyfikowana jest Politechnika Warszawska, uwzględnia 28 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia i umiędzynarodowienie.

Pełne rankingi na stronie portalu Perspektywy»
Relacja video z gali Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020»

Profesor Mariusz Malinowski wśród laureatów prestiżowej nagrody IEEE

   |   By  |  0 Comments

Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski otrzymał nagrodę IEEE Industrial Electronics Society (IES) w kategorii „Anthony J. Hornfeck Service Awards” za wybitne zasługi na rzecz IEEE IES. 

Laureat jest kierownikiem Zakładu Elektroniki Przemysłowej w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.

Za swoją pracę badawczą otrzymał wiele nagród: Nagrodę Siemensa za rozprawę doktorską (2002), Nagrodę Badawczą Siemensa (2007), Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za habilitację (2013) oraz Pierwszą Nagrodę Zespołową Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcie naukowo-techniczne (2017). Jest także laureatem międzynarodowych nagród badawczych: IEEE Industrial Electronics Society (IES) David Irwin Early Career Award (2011) i Bimal Bose Energy Systems Award (2015). Zastosowania przemysłowe prof. Malinowskiego doceniono kilkunastoma nagrodami i medalami. Jest także współautorem ponad 150 opracowań technicznych i sześciu książek.

Prof. Malinowski od lat jest zaangażowany w prace stowarzyszenia IEEE: był przewodniczącym programu technicznego wielu konferencji IES (2003–2017), osobą odpowiedzialną za studencką aktywność w IEEE IES (2007–2009), redaktorem naczelnym czasopisma „IEEE Industrial Electronics Magazine” (2010–2012), wiceprezesem ds. działań warsztatowych IES (2014–2015), przewodniczącym polskiej sekcji IEEE (2016–2019) oraz wiceprezydentem ds. publikacji w IES (2016–2019). Aktualnie jest prezydentem elektem IES (funkcję obejmie w 2022 roku).

IEEE Industrial Electronics Society (IEEE IES) jest częścią IEEE – największego na świecie międzynarodowego techniczne stowarzyszenia zawodowego (skupia około 420 tys. członków z całego świata). IES zajmuje się zastosowaniem elektroniki i elektrotechniki w usprawnieniu procesów przemysłowych i produkcyjnych. Działania dotyczą najnowszych osiągnięć w dziedzinie inteligentnych i komputerowych systemów sterowania, robotyki, komunikacji i automatyki fabrycznej, elastycznej produkcji, akwizycji danych i przetwarzania sygnałów, systemów wizyjnych i energoelektroniki. IES ma ponad 7 tys. członków z całego świata.

Pełna lista laureatów i więcej informacji o nagrodzie na stronie IEEE IES»

Studentka Wydziału Elektrycznego wśród finalistów Konkursu Studencki Nobel

   |   By  |  0 Comments

Kornelia Łukojć z Wydziału Elektrycznego znalazła się wśród finalistów Konkursu Studencki Nobel 2020 w kategorii Nauki Techniczne.

Kornelia na co dzień działa w Kole Naukowym Robotyków. Jej robot o nazwie „Wisienka” otrzymał kolejno w 2019 roku pierwsze miejsce w kategorii MiniSumo podczas Robomaticonu, pierwsze miejsce na zawodach EastRobo w Białymstoku oraz uplasował się na drugim miejscu w kategorii MiniSumo podczas Bałtyckich Bitw Robotów. Razem z projektem samochodu autonomicznego wygrała zawody IARCC 2018 w Kanadzie. Jest członkinią projektu robota humanoidalnego Melson, w którym rozwija oprogramowanie wizyjne. Pod koniec 2019 roku znalazła się wśród laureatów nagrody „Stypendium pod choinkę” za wyjątkową aktywność w sferze promowania Uczelni oraz popularyzacji nauki. Czynnie angażuje się w działania Fundacji Edukacyjnej Perspektywy wspierającej dziewczyny wybierające studia ścisłe.

W gronie finalistów jest także Juliusz Bojarczuk, przewodniczący Koła Naukowego FiberTeam przy Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

Na swoim koncie posiada kilka publikacji, m. in. w czasopiśmie Optics Letters, artykuły w materiałach pokonferencyjnych, a także wygłoszony referat na sympozjum Joint Symposium Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments w Wildze. Obecnie zaangażowany jest w dwa projekty naukowe. Jeden z nich jest finansowany z NCBiR w ramach konkursu Lider X, drugi to projekt finansowany przez NCN pod kierownictwem dr hab. inż. Grzegorza Stępniaka. Juliusz jest również członkiem międzynarodowych organizacji: IEEE oraz Optical Society of America.

Noble wśród finalistów zostaną wyłonione 24 lipca 2020 r. podczas Gali Finałowej, która odbędzie się online i będzie transmitowana na żywo na fanpage’ach Studenckiego Nobla oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress