Posts by: szmurlor

Politechnika Warszawska i Stowarzyszenie Elektryków Polskich zacieśniają współpracę

   |   By  |  0 Comments

Za Biuletynem Politechniki Warszawskiej donosimy, że Politechnika Warszawska zacieśnia współpracę ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich.

„Dnia 7 marca 2018 r. Politechnika Warszawska i Stowarzyszenie Elektryków Polskich podpisały ramową umowę o współpracy w zakresie wsparcia dla rozwoju techniki i elektryki z uwzględnieniem promocji innowacyjnych działań w tej dziedzinie.

Gospodarzem wydarzenia była Politechnika Warszawska, w której murach spotkali się przedstawiciele Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) z władzami Uczelni. Umowa określa wzajemne relacje zarówno na polu nauki, jak i wdrożeń do praktyki przemysłowej.”

Więcej informacji w publikacji Biuletynu: Politechnika Warszawska i Stowarzyszenie Elektryków Polskich zacieśniają współpracę

Badania powinny mieć potencjał wdrożeniowy – rozmowa z prof. Romanem Barlikiem

   |   By  |  0 Comments

Ostrzegałbym przed tym, żeby w naukach technicznych uciekać się do zbyt wyrafinowanych teoretycznych analiz. A jeśli już się to robi, żeby widzieć ich sens, czyli możliwość aplikacji – mówi prof. Roman Barlik, laureat 44. Medalu PW. 

Prof. Roman Barlik 6 marca 2018 roku, podczas uroczystości wręczenia promocji doktorskich i habilitacyjnych, otrzymał 44. Medal Politechniki Warszawskiej. Profesor został uhonorowany za „wniesienie nowych wartości w rozwój krajowej i światowej energoelektroniki oraz za działania na rzecz polskiej społeczności naukowej”.

Czy Pan Profesor pamięta swój pierwszy dzień pracy w Politechnice Warszawskiej?

Oczywiście! Z pełnym przejęciem przyszedłem do pracy w garniturze, ale przydzielili mnie do laboratorium. I potem przez cały dzień, na kolanach, w tym garniturze podłączałem kable.

(…)

(Pełna treść wywiadu na stronie Biuletynu Politechniki Warszawskiej – wywiad z prof. Romanem Barlikiem)

Oferta pracy na stanowisku ‚doktorant lub student – stypendysta’ w IETiSIP w zespole prof. nzw. Tomasza Markiewicza

   |   By  |  0 Comments

Szanowni Państwo,

informujemy o ofercie pracy na stanowisku  doktorant lub student – stypendysta w zespole prof. nzw. dr. hab. inż. Tomasza Markiewicza. Główne zadania badawcze przewidziane dla tego stanowiska to: Opracowanie metod matematycznych służących do wyostrzania oraz zwiększania rozdzielczości obrazów CTA.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie NCN:

https://ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=176436

Termin składania ofert: 4 października 2017, 00:00

Wydział Elektryczny PW współorganizatorem prestiżowej konferencji

   |   By  |  0 Comments

European Conference on Power Electronics and Applications to jedna z najbardziej prestiżowych międzynarodowych konferencji z dziedziny energoelektroniki i napędów elektrycznych. Wybitni naukowcy i eksperci spotkają się w dniach 11-14 września 2017 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Współorganizatorem konferencji jest Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej.

Po raz pierwszy European Conference on Power Electronics and Applications (EPE’17 ECCE Europe) odbywa się w byłym kraju tzw. bloku wschodniego, a Politechnika Warszawska dołącza do grona 11 europejskich uczelni pełniących rolę gospodarza konferencji. Jest to ogromny wyraz uznania dla roli, jaką odgrywają obecnie w tych obszarach techniki polska nauka i przemysł.

Liczba wystąpień konferencyjnych sięga pół tysiąca, a zakres poruszanych zagadnień jest bardzo szeroki: od półprzewodnikowych przyrządów mocy, poprzez topologie przekształtników energoelektronicznych i ich metody sterowania. Podczas konferencji eksperci będą dyskutować o zastosowaniach urządzeń energoelektronicznych w takich dziedzinach jak elektromobilność, odnawialne źródła energii, sieci elektroenergetyczne itp. Planowane są także referaty plenarne obejmujące tematykę jakości energii, najnowszych technologii elementów półprzewodnikowych mocy (SiC i GaN) czy magazynowania energii elektrycznej.

Uczestnicy konferencji będą mogli także zwiedzić towarzyszącą jej wystawę złożoną z ponad 50 ekspozycji przygotowanych przez producentów elementów i urządzeń energoelektronicznych, ale także oprogramowania i aparatury pomiarowej wykorzystywanych w elektronice i napędach elektrycznych.

Przygotowano także szereg wydarzeń towarzyszących. Już w niedzielę 10 października w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii odbędzie się pierwsze seminarium naukowe. Poniedziałek (11 września) to dzień tutoriali, w czasie których blisko 200 uczestników będzie zapoznawać się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie energoelektroniki. Wtorek zakończy Young Professionals MeetUp – nieformalne spotkanie młodych profesjonalistów organizowane przez lokalną sekcję IEEE. Wreszcie, w piątek, 15 września, już po formalnym zakończeniu konferencji, uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w różnego rodzaju wycieczkach – od technicznych (wizyty w laboratoriach Politechniki czy okolicznych firm branży energoelektronicznej), po tradycyjne zwiedzanie Warszawy.

Więcej informacji nt. konferencji na www.epe2017.com.

Wpis na podstawie: https://www.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Aktualnosci/Wydzial-Elektryczny-PW-wspolorganizatorem-prestizowej-konferencji

Zaproszenie do składania ofert (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi opracowania programu nauczania dla studiów II stopnia kierunku Automatyka i Robotyka dla specjalności automatyka

   |   By  |  0 Comments

Informujemy, że w dniu 16.08.2017 roku uruchomiliśmy procedurę mającą na celu wyłonienie członków Rad Programowych reprezentujących otoczenie społeczno gospodarcze. Osoby zainteresowane zapraszam do zapoznania się z ofertą. Oferta ważna do 23.08.2017 r.

 

Szczegóły w załączonym dokumencie: zaproszenie do składania ofert_01POWER10442017

Oferta pracy w projekcie finansowanym przez NCN w IETiISP, Kierownik projektu: prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Markiewicz

   |   By  |  0 Comments

Nazwa jednostkiPolitechnika Warszawska, Wydział Elektryczny – Warszawa,
Nazwa stanowiska: doktorant – stypendysta
Wymagania:

Od kandydatów wymagane jest:
1) posiadanie stopnia mgr. lub mgr. inż. w dyscyplinie informatyka lub biocybernetyka i inżynieria biomedyczna lub pokrewnej, lub studiowanie co najmniej na czwartym roku studiów jednolitych magisterskich lub studiowanie na studiach II stopnia;
2) bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
3) znajomość zagadnień z zakresu przetwarzania obrazów i eksploracji danych;;
4) znajomość oprogramowania naukowego: Matlab, umiejętność programowania (C#/Java), znajomość zaawansowanych algorytmów i struktur danych;
5) gotowość podjęcia studiów doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej od r. ak. 2017/2018 lub w najbliższym możliwym terminie po ukończeniu studiów II stopnia.

* Zgodnie z wymogami NCN stypendystą w projekcie może zostać osoba spełniająca warunki określone w regulaminie przyznawania stypendiów dla młodych naukowców.

Opis zadań:

Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Modele matematyczne i morfologiczne w problemach analizy i rekonstrukcji zmian nowotworowych nerek”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, konkurs OPUS 12, nr rejestracyjny projektu 2016/23/B/ST6/00621, na stanowisku doktorant-stypendysta.
Główne zadania badawcze przewidziane dla tego stanowiska to: Opracowanie metod matematycznych służących do wyostrzania oraz zwiększania rozdzielczości obrazów CTA.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 20 sierpnia 2017, 12:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Zastrzeżenia:
1) maksymalny okres pobierania stypendium wynosi 36 miesięcy, a minimalny 6 miesięcy, przy czym termin zawarcia umowy stypendialnej zależeć będzie od terminu rozpoczęcia realizacji projektu;
2) wysokość środków wynosi miesięcznie 2500 PLN, oraz przewidziane jest finansowanie uczestnictwa w konferencjach międzynarodowych;
3) w okresie pobierania tego stypendium nie pobiera innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN;
4) praca będzie wykonywana w siedzibie Jednostki z możliwością krótkoterminowego delegowania do jednostki współpracującej (Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie).

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
1) podanie,
2) życiorys,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego, lub zaświadczenie o studiowaniu na II stopniu studiów lub na studiach jednolitych wraz z informacją o semestrze i czasie trwania studiów,
5) inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,
7) oświadczenie o niekaralności.
Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 20.08.2017 r. godz. 12.00, w formie papierowej w Sekretariacie Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów informacyjno-Pomiarowych, Gmach Elektrotechniki, ul. Koszykowa 75, kl. B, pok. 216, tel. 234 73 70, bądź w formie elektronicznej.

Dodatkowe informacje:

Bliższych informacji udziela:
dr hab. inż. Tomasz Markiewicz, prof. PW, pok. 229 GE, tel. (+48) 22 234 72 35, e-mail: markiewj@wp.pl
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 22.08.2017 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia stypendysty. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Data dodania ogłoszenia: 2017-07-23 17:46:02

Studenci z koła naukowego ADEK wywalczyli wicemistrzostwo Europy

   |   By  |  0 Comments

Studenci koła naukowego ADEK działającego przy Wydziale Elektrycznym, przy współudziale członków koła z innych wydziałów PW wywalczyli wicemistrzostwo Europy w kategorii sprint w wyścigach elektrycznych gokartów. Mistrzostwa odbyły się we Francji w miejscowości Limoges (http://e-kart.fr/2017/limoges/).

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Więcej informacji można znaleźć w TVN Warszawa: http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,sprint-elektrycznym-gokartem-wywalczyli-wicemistrzostwo-europy,234182.html

IETiSIP – Wydziału Elektrycznego ogłasza 2 konkursy na stanowiska doktoranta przy realizacji projektu NCN pt. „Modele matematyczne i morfologiczne w problemach analizy i rekonstrukcji zmian nowotworowych nerek”

   |   By  |  0 Comments

W IETiSIP został ogłoszony konkurs na dwa stanowika dla doktorantów w ramach realizacji projektu finansowego przez NCN pt. „Modele matematyczne i morfologiczne w problemach analizy i rekonstrukcji zmian nowotworowych nerek” po kierownictwem Prof. nzw. dr. hab. inż. Tomasza Markiewicza.

Szczegóły oferty znajdują się na stronie NCN: https://ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=175634

Kandydatów prosimy o wcześniejszy kontakt z kierownikiem projektu (https://isod.ee.pw.edu.pl/isod-portal/wykladowca?teacherId=79). 

Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej Najlepszym Wydziałem na Kierunku Elektrotechnika według Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017

   |   By  |  0 Comments

Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej ponownie znalazł się w gronie nagrodzonych w Rankingu Kierunków Studiów w ramach Rankingu Studiów Inżynierskich „Perpektywy 2017”. Wydział zajął pierwsze miejsce w rankingu na kierunku Elektrotechnika.

 

Szczegółowy ranking wraz z poszczególnymi kategoriami: http://www.engineering.perspektywy.pl/pdf/RSI2017_elektrotechnika.pdf

Źródło: http://www.engineering.perspektywy.pl/ranking/elektrotechnika

W ramach konkursu PRELUDIUM finansowanie uzyskał projekt Pani mgr inż. Żanety Świderskiej-Chadaj pt. „Rozwój metod deep learningu jako narzędzia wsparcia analizy mikroskopowych obrazów patomorfologicznych”

   |   By  |  0 Comments

W ramach konkursu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki w Krakowie dla młodych naukowców finansowanie uzyskał projekt Pani mgr inż. Żanety Świderskiej-Chadaj pt. „Rozwój metod deep learningu jako narzędzia wsparcia analizy mikroskopowych obrazów patomorfologicznych”. W  niniejszym  projekcie  badawczym planowane jest przeprowadzenie szeroko pojętych badań w  zakresie rozwoju  metod  deep  learningu  jako  narzędzia analizy  obrazów patomorfologicznych  w  przypadku ograniczonej liczby danych. Celem badawczym jest ocena użyteczności różnych metod trenowania sieci typu DL  w  celu  osiągnięcia  prawidłowej  klasyfikacji  danych  patomorfologicznych  oraz
rozwój  metod  uczenia klasyfikatora DL w przypadku ograniczonej liczby danych. Jest to istotne zagadnienie, ponieważ możliwości zebrania określonej liczby danych medycznych są ograniczone. W rezultacie powstaje pytanie o liczebność zbiorów danych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu trenowania tego typu sieci. W przypadku danych medycznych, pozyskanie dużej liczby danych jest zadaniem trudnym lub niemożliwym.

Badania mają na celu wykazać wpływ  liczebności danych w poszczególnych klasach na proces uczenia oraz odpowiedzieć na pytanie, czy liczba danych w poszczególnych klasach wpływa na prawidłową klasyfikację. Ponadto, planowane są badania związane ze sztucznym zwiększeniem liczby danych. Możliwość sztucznego zwiększenia liczebności zbiorów danych jest ważnym zagadnieniem dla wielu grup badawczych. Szczegółowa analiza różnorodnych preparatów patomorfologicznych pozwoli na opracowanie metod sztucznego zwiększenia liczby danych wykorzystując operacje takie jak rotacja, normalizacja kolorów czy modyfikacja kontrastu.

Opiekunem naukowym projektu jest prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Markiewicz.

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress