Posts by: twinek

Rekrutacja na studia II stopnia – semestr letni 2018/2019

   |   By  |  0 Comments

Szanowni Państwo,

Od 09 stycznia 2019 r. jest prowadzona rekrutacja na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego r.ak. 2018/2019.


studia stacjonarne (dzienne) II stopnia

Kierunki i limit miejsc:

 •     Automatyka i Robotyka Stosowana – 50 miejsc
 •     Elektrotechnika – 180 miejsc
 •     Informatyka Stosowana – 90 miejsc

nie ma rekrutacji na kierunek Elektrotechnika w języku angielskim (Electrical Engineering)


studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

Kierunki i limit miejsc:

    Informatyka Stosowana (studia na „odległość”) – 25 miejsc

nie ma rekrutacji na kierunek Elektrotechnika (studia w formie zjazdów)


    
Procedura rekrutacji na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych składa się z dwóch kroków:

1. Zarejestrowanie kandydata w ogólnouczelnianym systemie informatycznym – https://www.zapisy.pw.edu.pl/ 
2. Złożenie dokumentów w Dziekanacie Wydziału – Gmach Główny p. 133

Uwaga: zarejestrowanie w bazie rekrutacyjnej jest bezwzględnie wymagane – osoby, których nie ma w bazie nie będą mogły zostać przyjęte na studia II stopnia.

Uczelniana baza rekrutacyjna będzie otwarta do zapisów do 04 lutego 2019 r.

Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w Politechnice Warszawskiej w sem. 2018Z (ściśle: egzamin dyplomowy odbył się po 01 października 2018 r.) i zadeklarowali ten stan w systemie rekrutacyjnym, składają w Dziekanacie:

 • wniosek o przyjęcie na studia wraz deklaracją wyboru specjalności (na kierunku Elektrotechnika i kierunku Informatyka Stosowana)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • 2 fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami dla fotografii do dowodów osobistych, o wymiarach 35×45 mm, podpisane na odwrocie)
 • CV (opcjonalnie – nie ma potrzeby składania CV jeżeli kandydat kontynuuje studia II stopnia na tym samym kierunku co studia I stopnia)
 • zaświadczenie o zdaniu egzaminu dyplomowego – dotyczy absolwentów Politechniki Warszawskiej innych Wydziałów niż Elektryczny

Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelni niż Politechnika Warszawska lub egzamin dyplomowy odbył się w PW, ale przed 01 października 2018 r., składają w Dziekanacie komplet dokumentów:

 • wniosek o przyjęcie na studia wraz deklaracją wyboru specjalności (na kierunku Elektrotechnika i kierunku Informatyka Stosowana)
 • kopię dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (II stopnia, studiów jednolitych); Uwaga – należy okazać oryginał dokumentu, kopię wykonamy w dziekanacie; 
 • potwierdzoną kserokopię dokumentu tożsamości (najlepiej okazać dokument, a kserokopie zrobimy i poświadczymy w dziekanacie)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • 2 fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami dla fotografii do dowodów osobistych, o wymiarach 35×45 mm, podpisane na odwrocie)
 • CV – życiorys (uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe)

Dodatkowo, osoby, które ukończyły kierunek studiów inny niż ten, na który ubiegają się o przyjęcie, powinny złożyć kserokopię suplementu otrzymanego po studiach I stopnia (II stopnia, studiach jednolitych) oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające określenie stopnia przygotowania kandydata do podjęcia studiów II stopnia na danym kierunku.

Warunki przyjęć na studia II stopnia są ustalone przez Radę Wydziału Elektrycznego.
Na studia II stopnia mogą zostać przyjęci absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I lub II stopnia posiadający dyplom inżyniera lub magistra inżyniera, a w szczególnych przypadkach również tytuł licencjata – kierunek Informatyka Stosowana (studia niestacjonarne).
Jeżeli kierunek ukończonych studiów I stopnia był różny od kierunku studiów II stopnia to osoby przyjęte na studia II stopnia będą zobowiązane uzupełnić wymagane różnice programowe ustalane dla każdego studenta indywidualnie.
Decyzję o kwalifikacji na studia II stopnia podejmuje Komisja Rekrutacyjna Wydziału Elektrycznego.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Politechniki Warszawskiej: http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Termin składania dokumentów: 05 lutego 2019 r.  (dotyczy również kandydatów, którzy jeszcze nie obronili pracy dyplomowej)


Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia na kierunek Informatyka Stosowana jest prowadzona przez Ośrodek Kształcenia na Odległośc (OKNO)
Gmach Główny PW p. 324, tel. 22 234 5785 (rejestracja kandydatów przez system ogólnouczelniany)


DW_AiRS – Wniosek – Automatyka i Robotyka Stosowana

DW_ELE – Wniosek i deklaracja – Elektrotechnika

DW_INFS – Wniosek i deklaracja – Informatyka Stosowana

 

Rekrutacja na studia niestacjonarne I i II stopnia oraz na studia stacjonarne II stopnia

   |   By  |  0 Comments

Informujemy, że rekrutacja na studia niestacjonarne I i II stopnia oraz na studia stacjonarne II stopnia (kierunek Electrical Engineering) została przedłużona do 14.09.2018 r. (baza rekrutacyjna będzie ponownie otwarta do zapisów od 4.09).

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia

   |   By  |  0 Comments

Szanowni Państwo,

Od 2 sierpnia 2018 r. jest prowadzona rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia na kierunek:

 • Electrical Engineering  (Elektrotechnika, studia w języku angielskim)

Wszelkie informacje o zasadach rekrutacji, w tym o wymaganych dokumentach, są podane na stronach uczelni w zakładce Kandydaci.

Dokumenty są przyjmowane w Dziekanacie Wydziału w Gmachu Głównym PW, pokój GG212 w godz. od 10 do 14 (w okresie do 24.08).

W ostatnim tygodniu sierpnia i we wrześniu dokumenty będą przyjmowane od godz. 9 do 15.

 

 

Rekrutacja na studia niestacjonarne I i II stopnia

   |   By  |  0 Comments

Szanowni Państwo,

Od 2 sierpnia 2018 r. jest prowadzona rekrutacja na studia niestacjonarne I i II stopnia na kierunki:

 • Elektrotechnika – studia w trybie zjazdowym
 • Informatyka – studia na odległość (przez Internet)

Wszelkie informacje o zasadach rekrutacji, w tym o wymaganych dokumentach, są podane na stronach uczelni w zakładce Kandydaci.

Dokumenty na kierunek Elektrotechnika są przyjmowane w Dziekanacie Wydziału w Gmachu Głównym PW:

 • studia I stopnia – pokój GG212
 • studia II stopnia – pokój GG211

w godz. od 10 do 14 (w okresie do 24.08).

W ostatnim tygodniu sierpnia i we wrześniu dokumenty będą przyjmowane od godz. 9 do 15.

Dokumenty na kierunek Informatyka są przyjmowane w biurze Ośrodka Kształcenia na Odległość – Gmach Główny PW pokój 324.

 

 

Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej

   |   By  |  0 Comments

Szanowni Państwo,

W sobotę 7.04 i niedzielę 8.04 uczelnia i wydziały będą otwarte dla kandydatów na studia.

To znakomita okazja, żeby porozmawiać ze studentami i pracownikami uczelni.

Informacje uzyskane na Drzwiach Otwartych będą bardzo potrzebne w trakcie rekrutacji przy podejmowaniu decyzji o kierunku studiów.

Harmonogram i informacje o miejscach spotkań są dostępne na stronie Politechniki Warszawskiej.

 

Zmarł dr inż. Jan Grzonkowski

   |   By  |  0 Comments

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 29 stycznia 2018 roku zmarł

dr inż. Jan Grzonkowski

Nasz Wspaniały Kolega
Zasłużony Senior SEP
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim OOP oraz odznakami honorowymi i medalami SEP
Wieloletni Przewodniczący Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP

Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona w Kościele p.w. Św. Karola Boromeusza (Warszawa ul. Powązkowska 14) w dniu 6 lutego 2018 r. o godz. 12:00

Rekrutacja na studia II stopnia – semestr letni 2017/2018

   |   By  |  0 Comments

Szanowni Państwo,

Od 10 stycznia 2018 r. jest prowadzona rekrutacja na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego r.ak. 2017/2018.

 


studia stacjonarne (dzienne) II stopnia

Kierunki i limit miejsc:

 •     Automatyka i Robotyka – 50 miejsc
 •     Elektrotechnika – 210 miejsc
 •     Informatyka – 90 miejsc

nie ma rekrutacji na kierunek Elektrotechnika w języku angielskim (Electrical Engineering)


studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

Kierunki i limit miejsc:

    Informatyka (studia na „odległość”) – 25 miejsc

nie ma rekrutacji na kierunek Elektrotechnika (studia w formie zjazdów)


   
Procedura rekrutacji na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych składa się z dwóch kroków:

1. Zarejestrowanie kandydata w ogólnouczelnianym systemie informatycznym – https://www.zapisy.pw.edu.pl/
2. Złożenie dokumentów w Dziekanacie Wydziału – Gmach Główny p. 133

Uwaga: zarejestrowanie w bazie rekrutacyjnej jest bezwzględnie wymagane – osoby, których nie ma w bazie nie będą mogły zostać przyjęte na studia II stopnia.

Uczelniana baza rekrutacyjna będzie otwarta do zapisów do 05 lutego 2018 r.

Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w Politechnice Warszawskiej w sem. 2017Z (ściśle: egzamin dyplomowy odbył się po 01 października 2017 r.) i zadeklarowali ten stan w systemie rekrutacyjnym, składają w Dziekanacie:

 • wniosek o przyjęcie na studia wraz deklaracją wyboru specjalności (na kierunku Elektrotechnika i kierunku Informatyka)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • 2 fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami dla fotografii do dowodów osobistych, o wymiarach 35×45 mm, podpisane na odwrocie)
 • CV (opcjonalnie – nie ma potrzeby składania CV jeżeli kandydat kontynuuje studia II stopnia na tym samym kierunku co studia I stopnia)
 • zaświadczenie o zdaniu egzaminu dyplomowego – dotyczy absolwentów Politechniki Warszawskiej innych Wydziałów niż Elektryczny

Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelni niż Politechnika Warszawska lub egzamin dyplomowy odbył się w PW, ale przed 01 października 2017 r., składają w Dziekanacie komplet dokumentów:

 • wniosek o przyjęcie na studia wraz deklaracją wyboru specjalności (na kierunku Elektrotechnika i kierunku Informatyka)
 • kopię dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (II stopnia, studiów jednolitych); Uwaga – należy okazać oryginał dokumentu, kopię wykonamy w dziekanacie; 
 • potwierdzoną kserokopię dokumentu tożsamości (najlepiej okazać dokument, a kserokopie zrobimy i poświadczymy w dziekanacie)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • 2 fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami dla fotografii do dowodów osobistych, o wymiarach 35×45 mm, podpisane na odwrocie)
 • CV – życiorys (uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe)

Dodatkowo, osoby, które ukończyły kierunek studiów inny niż ten, na który ubiegają się o przyjęcie, powinny złożyć kserokopię suplementu otrzymanego po studiach I stopnia (II stopnia, studiach jednolitych) oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające określenie stopnia przygotowania kandydata do podjęcia studiów II stopnia na danym kierunku.

Warunki przyjęć na studia II stopnia są ustalone przez Radę Wydziału Elektrycznego.
Na studia II stopnia mogą zostać przyjęci absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I lub II stopnia posiadający dyplom inżyniera lub magistra inżyniera, a w szczególnych przypadkach również tytuł licencjata – kierunek Informatyka (studia niestacjonarne).
Jeżeli kierunek ukończonych studiów I stopnia był różny od kierunku studiów II stopnia to osoby przyjęte na studia II stopnia będą zobowiązane uzupełnić wymagane różnice programowe ustalane dla każdego studenta indywidualnie.
Decyzję o kwalifikacji na studia II stopnia podejmuje Komisja Rekrutacyjna Wydziału Elektrycznego.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Politechniki Warszawskiej: http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

 

Termin składania dokumentów: 07 lutego 2018 r.  (dotyczy również kandydatów, którzy jeszcze nie obronili pracy dyplomowej)

 


 

Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia na kierunek Informatyka jest prowadzona przez Ośrodek Kształcenia na Odległośc (OKNO)
Gmach Główny PW p. 324, tel. 22 234 5785 (rejestracja kandydatów przez system ogólnouczelniany)


DW_AiR   – Wniosek – Automatyka i Robotyka

DW_ELE   – Wniosek i deklaracja – Elektrotechnika

DW_INF   – Wniosek i deklaracja – Informatyka

 

Wyróżnienie pracownika naszego Wydziału Pana Profesora Adama Szeląga

   |   By  |  0 Comments

Miło nam poinformować o wyróżnieniu pracownika naszego Wydziału Pana Profesora Adama Szeląga przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej za wybitne zasługi dla rozwoju komunikacji miejskiej w Polsce oraz integracji środowiska komunikacyjnego.

Dyplom:
Zasłużony_dla_kom_miejskiej

Konkurs na stanowisko post-doc w ISEP (projekt finansowany przez NCN)

   |   By  |  0 Comments

W Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej został ogłoszony konkurs na stanowisko post-doc w ramach realizacji projektu finansowego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Metody sterowania przekształtników trójfazowych współpracujących z siecią asymetryczną i odkształconą, z wykorzystaniem niekartezjańskich układów współrzędnych” pod kierownictwem dr. inż. Grzegorza Iwańskiego.

Szczegóły oferty znajdują się na stronie NCN:

https://ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=176313

 

Ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi opracowania programu nauczania dla studiów II stopnia kierunku Automatyka i Robotyka

   |   By  |  0 Comments

Informujemy, że w dniu 24.08.2017 roku została dokonana ocena i wybór ofert na członków Rad Programowych reprezentujących otoczenie społeczno gospodarcze w ramach projektu: „AiR 4.0 – nowa jakość kształcenia na kierunku Automatyka i Robotyka w perspektywie oczekiwań pracodawców”.

Protokół z wyboru ofert w trybie zapytania ofertowego (postępowanie nr: 01/POWER/1044/2017) – protokol_01POWER10442017

 

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress