Category: badania

Instytut Elektroenergetyki podpisał umowy ramowe z firmami z Grupy Kapitałowej PSE

   |   By  |  0 Comments

Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej podpisał umowy ramowe z firmami Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz PSE Innowacje sp. z o.o.. Podpisanie umów nastąpiło odpowiednio w kwietniu oraz lipcu 2020 roku.

W przypadku umowy ramowej z firmą Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. przedmiot umowy dotyczy realizacji przez Instytut Elektroenergetyki; zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami partnera przemysłowego; usług, prac i ekspertyz z zakresu:

 • praca systemu elektroenergetycznego;
 • rynek energii elektrycznej oraz regulacje krajowe i zagraniczne;
 • prace pomiarowe oraz jakość energii elektrycznej (JEE);
 • standardy techniczne i parametry urządzeń.

W przypadku umowy ramowej z firmą PSE Innowacje sp. z o.o., która świadczy usługi doradcze z zakresu analiz, badań, nowych technologii, rozwiązań rynkowych i informatycznych w sektorze elektroenergetycznym, wspierając w tych obszarach operatora sieci przesyłowej – PSE S.A., Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej zobowiązał się do świadczenia usług na rzecz PSE Innowacje sp. z o.o., które mogą stanowić:

 • prace analityczne i wdrożeniowe;
 • studia koncepcyjne, koncepcje, założenia projektowe;
 • prace programistyczne i konfiguracyjne;
 • opinie, ekspertyzy, konsultacje;
 • szkolenia;
 • inne IT.

Badania innowacyjnej rozdzielnicy w Instytucie Elektroenergetyki

   |   By  |  0 Comments

Na początku lipca 2020 r. zakończyły się kolejne trzy etapy badań innowacyjnej rozdzielnicy niskiego napięcia (nn) służącej do zasilania wysokim prądem grzałek rozbijających włókna celulozy.

Rozdzielnica została wyprodukowana przez firmę ELEKTROTEAM Sp. z o.o. z Bełchatowa i skierowana do badań w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. Badania obejmowały:

 • Testy torów prądowych, w tym wykonanie próby nagrzewania prądem ciągłym.
 • Próby wytrzymałości napięciowej.
 • Testy układów automatyki zabezpieczeniowej.

W pracach badawczo-rozwojowych, prowadzonych w Laboratorium Aparatów Elektrycznych i Procesów Łączeniowych oraz w Laboratorium Wysokich Napięć, brali udział: dr inż. Tadeusz Daszczyński, dr hab. inż. Ryszard Kowalik (prof. PW), dr hab. inż. Marcin Szewczyk (prof. PW), dr hab. inż. Adam Smolarczyk, dr inż. Marcin Januszewski, dr inż. Andrzej Łasica, mgr inż. Szymon Stoczko, mgr inż. Karol Kurek, mgr inż. Marek Piskała, prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Pochanke, mgr inż. Radosław Szreder, mgr inż. Maciej Ciuba.

Badania torów prądowych wykonano dla prądów o wartości 750 A na fazę, uzyskanych z regulatora indukcyjnego. Zdjęcie 1 przedstawia montaż przyłącza kablowego (2x YKY 1×150 mm2 na fazę). Rejestracja temperatury realizowana była za pomocą 11. termopar typu K serii TTE426, klasa 1 (IEC 584-2). Długość przewodów okablowania termopar wynosiła 3 m. Dziesięć termopar zainstalowano w obrębie badanej rozdzielnicy nn, natomiast jedną wykorzystano do pomiaru temperatury zewnętrznej. Termopary zostały przyłączone do rejestratora cyfrowego HIOKI 8860-50, poprzez moduł skanera Hioki 8958. Zdjęcie 2 przedstawia zmontowany układ probierczy dla testów torów prądowych. Przeprowadzono także analizę działania transformatora typu 3FR AN zainstalowanego w badanej rozdzielnicy pod kątem prób obciążalności prądowej.

[ngg src=”galleries” ids=”30″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]Zakres testów układów (urządzeń) automatyki zabezpieczeniowej rozdzielnicy obejmował:

 • analizę możliwych do wystąpienia zakłóceń w pracy badanego układu,
 • analizę układu sterowania i sygnalizacji,
 • analiza prawidłowego doboru funkcji zabezpieczeniowych oraz ich współdziałania w ramach chronionego urządzenia,
 • analizę doboru nastawień funkcji zabezpieczeniowych zastosowanych w badanym układzie,
 • testy laboratoryjne wybranych funkcji w cyfrowych przekaźnikach SEPAM 10B 43E (przekaźnik nadprądowy) i TR-100 (przekaźnik kontroli temperatury transformatora),
 • testy poprawności wymiany danych z systemem nadrzędnym (centrum nadzoru)

Testowanie urządzeń zabezpieczeniowych i pomiarowych (przekaźnik Sepam 10B 43E, przetwornik P30P, analizator DIRIS A10) zastosowanych w badanej rozdzielnicy przeprowadzono z wykorzystaniem testera mikroprocesorowego typu CMC 256plus. Do przetestowania poprawności działania przekaźnika TR-100 wykorzystano precyzyjna dekadę rezystancyjną.

Zdjęcie 4 przedstawia układ probierczy użyty do testowania zabezpieczeń termicznych transformatora. Zdjęciu 5 przedstawia część układu pomiarowego użytego do wykonania prób wytrzymałości napięciowej.

[ngg src=”galleries” ids=”31″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]Źródło: www.ien.pw.edu.pl

Innowacyjna rozdzielnica niskiego napięcia w Laboratorium Aparatów Elektrycznych i Procesów Łączeniowych

   |   By  |  0 Comments

20 maja 2020 r. do Laboratorium Aparatów Elektrycznych i Procesów Łączeniowych została dostarczona innowacyjna rozdzielnica niskiego napięcia służąca do zasilania wysokim prądem grzałek rozbijających włókna celulozy. Rozdzielnica ma wysokość 3,2 m, szerokość 1 m i głębokość 1,3 m oraz waży 1,5 t. Rozdzielnica została przywieziona z Bełchatowa z firmy ELEKTROTEAM Sp. z o.o. specjalnym samochodem z windą przemysłową.

W Zakładzie Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej (ZAiAE) Instytutu Elektroenergetyki, zgodnie z podpisaną w marcu 2020 r. umową, realizowane będą prace badawczo-rozwojowe polegające na:

 1. Wykonaniu testów torów prądowych oraz sprawdzeniu układu przewodzenia prądu,
 2. Wykonaniu testów układów automatyki zabezpieczeniowej.

Całość prac badawczo-rozwojowych została podzielona na 8 zadań, z których 7 realizowane jest przez zespół z ZAiAE: prof. Desire Rasolomampionona, dr inż. Tadeusz Daszczyński, dr hab. inż. Marcin Szewczyk, dr hab. inż. Ryszard Kowalik, dr hab. inż. Adam Smolarczyk, dr inż. Marcin Januszewski, mgr inż. Szymon Stoczko, mgr inż. Karol Kurek, mgr inż. Marek Piskała, prof. nzw. Zbigniew Pochanke, mgr inż. Radosław Szreder.

Zadanie 1, polegające na wykonaniu przeglądu dokumentacji technicznej i porównanie cech z urządzeniami istniejącymi zostało zakończone przed umownym terminem 27.03.2020 r. bez uwag.

Rozdzielnica składa się z 3 części: blok zasilający z wyłącznikiem 1600 A, blok rozdzielczy z wyłącznikiem i stycznikami 800 A oraz blok odbiorczy z transformatorem suchym w układzie V o mocy 242 kVA.

Do końca maja planowane jest wykonanie testów układów automatyki zabezpieczeniowej, natomiast na początku czerwca planowane jest wykonanie testów wysokoprądowych torów prądowych oraz sprawdzenie układu przewodzenia prądu.

Źródło: www.ien.pw.edu.pl

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress