Category: popularyzacja

Elektromobilność – niszowa alternatywa czy docelowy kierunek motoryzacji? – część 2

   |   By  |  0 Comments

Na łamach kwartalnika „Inżynieria Elektryczna” jest już dostępna II część artykułu pt. „Elektromobilność – niszowa alternatywa czy docelowy kierunek motoryzacji? (część II)”, autorstwa dr hab. inż. Bartłomieja Ufnalskiego, prof. Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektryczny, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej.

Zapraszamy do lektury! Link do II części artykułu»

Link do I części artykułu»

Wstęp do artykułu:

(…) Bezprecedensowa w czasach Przemysłu 4.0 oraz gospodarki opartej na wiedzy sytuacja obecnego lockdownu może zwrócić naszą uwagę na bardziej racjonalne rozwiązania, w tym efektywniejsze rozwiązania transportowe. Nie oznacza to, że wcześniej nie rozważaliśmy jako inżynierowie takich rozwiązań – autor eseju [„Tak wymienia się rdzeń duszy”, Jacek Dukaj, GW] wskazuje jednak na potencjalne przyspieszenie wybranych procesów decyzyjnych nawet o dziesięć lat. Raczej nie zmaleje przy tym zapotrzebowanie na pojazdy do transportu dóbr – może jednak spaść zapotrzebowanie na prywatne samochody osobowe wykorzystywane do dojeżdżania do pracy. Gospodarka będzie ewoluowała tam, gdzie jest to możliwe, w stronę pracy oraz edukacji zdalnej, a robotyzacja procesów produkcyjnych oraz coraz bogatsza oferta e-kursów będą tylko przyspieszały ten trend. Pojawia się szereg głosów, że spadek cen ropy naftowej na rynkach światowych – nawet poniżej zera w kontraktach terminowych na fizyczne dostawy surowca – spowolni lub wręcz zatrzyma popularyzację pojazdów elektrycznych. Moim zdaniem bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest ten, w którym po chwilowym spadku sprzedaży dotyczącym całej branży motoryzacyjnej, a więc nie tylko pojazdów elektrycznych, obudzimy się w rzeczywistości jeszcze bardziej faworyzującej pojazdy o napędzie elektrycznym. (…)

 

Od audytu do bezpiecznej infrastruktury – cyberbezpieczeństwo w praktyce

   |   By  |  0 Comments

Ukazał się raport firmy Siemens pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji dotyczący cyberbezpieczeństwa w praktyce dla przedsiębiorstw, opatrzony komentarzem dr inż. Waldemara Graniszewskiego z Zakładu Sterowania Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Wydziału Elektrycznego. 

W dziale opinii ekspertów (str. 67), dr Graniszewski wskazuje, iż podczas projektowania systemów przemysłowych (np. ICT/OT) należy szczególną uwagę zwrócić na wybór odpowiedniego modelu oraz segmentację systemów. Ważne, żeby zastosowane podejście kompleksowo zapewniało, m.in. poufność, integralność, dostępność i rozliczalność systemów. W dalszej części opinii wskazane są obowiązujące regulacje z zakresu szacowania ryzyka i zarządzania ryzykiem. Komentarz wskazuje również, że zalecane jest zastosowanie ochrony wielowarstwowej.

Pełna wersja raportu dostępna tutaj»

Dr inż. Waldemar Graniszewski jest organizatorem otwartych spotkań „Akademia ISSA – ICS”, które odbywają na Wydziale Elektrycznym, we współpracy z ISSA Polska (Stowarzyszenie do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych).

 

Elektromobilność – niszowa alternatywa czy docelowy kierunek motoryzacji? – część I

   |   By  |  0 Comments

Zapraszamy do lektury artykułu opublikowanego na łamach kwartalnika „Inżynieria Elektryczna”, autorstwa
dr hab. inż. Bartłomieja Ufnalskiego, prof. Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektryczny, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, pt. „Elektromobilność – niszowa alternatywa czy docelowy kierunek motoryzacji? (część I)”.

Link do artykułu»

Wstęp do artykułu:

Elektryczne autobusy, elektryczne samochody oraz elektryczne hulajnogi stały się już rozpoznawalnym elementem krajobrazu mobilności w dużych polskich miastach. Niniejszy tekst ma charakter popularnonaukowy i jego celem jest przedstawienie obecnego krajobrazu elektromobilności w Polsce i na świecie. Będzie to też próba pokazania kierunków, w których prawdopodobnie zmierza współczesna motoryzacja. Pamiętajmy przy tym, że zgodnie z ponad półwiecznym powiedzeniem, przewidywanie jest trudne, szczególnie jeżeli dotyczy przyszłości. Przyjrzymy się kluczowym cechom pojazdów o napędzie elektrycznym – cechom stanowiącym ich wyróżnik. Zastanowimy się nad możliwościami oraz wyzwaniami dla gospodarki, jakie pojawiają się w kontekście przechodzenia w coraz szerszym zakresie na środki transportu wykorzystujące napęd elektryczny z mobilnym elektrochemicznym magazynem energii elektrycznej. Pochylimy się też nad kształceniem inżynierów na potrzeby tej dynamicznie rozwijającej się gałęzi gospodarki.

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress