Category: pracownicy

Post-doctoral scholarship of Dr Mohammad Hosein Holakooie at the Faculty of Electrical Engineering

  |   By  |  0 Comments

Faculty of Electrical Engineering of Warsaw University of Technology hosts Dr Mohammad Hosein Holakooie from Karaj, Iran. Dr Holakooie has received 2-years post-doctoral scholarship from The Polish National Agency for Academic Exchange within Ulam Programme.

His application has been awarded as only one from among six applications to Warsaw University of Technology as the hosting institution. His research will be focused on multi-phase induction motor drives. His scientific activity in WUT is undertaken under the supervision of dr hab. Grzegorz Iwanski, from Institute of Control and Industrial Electronics.

The main objective of the post-doctoral research project is to develop and investigate effective multi-phase induction motor drive systems under both healthy and faulty operating conditions. Some critical points tied with multi-phase electric drive systems in terms of robustness, harmonics, and reliability will be adequately addressed in this project. Among these concerns, the robustness of the controller against parameter variations as well as external disturbances is of paramount importance. In essence, parameter dependency of the controller is an inevitable and unfavorable feature, which can dramatically degrade the robustness of the drive system. In order to enhance the tracking performance and obtain a high level of robustness to the parametric uncertainties and external disturbances, the cutting-edge control strategies will be developed.

 

Nominacje profesorskie pracowników Wydziału Elektrycznego w 2019 roku

   |   By  |  0 Comments

W bieżącym roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk technicznych następującym pracownikom Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej:

  • prof. dr hab. inż. Tomasz Markiewicz
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński
  • prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski
  • prof. dr hab. inż. Desire Rasolomampionona

Serdecznie Gratulujemy!

[ngg src=”galleries” ids=”19″ display=”basic_thumbnail” override_thumbnail_settings=”1″ thumbnail_width=”280″ thumbnail_height=”187″ thumbnail_crop=”0″ images_per_page=”3″ number_of_columns=”2″]

Dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. uczelni reprezentantem PW w Radzie Doskonałości Naukowej

   |   By  |  0 Comments

Spośród 141 osób, które zasiądą w Radzie Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji, znajdzie się sześcioro naukowców z Politechniki Warszawskiej. Wśród nich jest dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. uczelni z Wydziału Elektrycznego, który w RDN będzie reprezentował dyscyplinę „Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika”.

Członków Rady – nowego organu działającego na rzecz rozwoju kadry naukowej – wybrało środowisko akademickie. Wybory rozpoczęły się 12 kwietnia 2019 i trwały do 30 kwietnia 2019 roku. Naukowców, którzy posiadali uprawnienia do głosowania i którzy znaleźli się na liście wyborczej, było ponad 28 tysięcy. Ponad 18 tys. z nich wzięło udział w wyborach.

dr hab. inż. Mariusz Malinowski, profesor uczelni (Wydział Elektryczny)

Kandydaci wybrani na członków RDN z Politechniki Warszawskiej:

  • automatyka, elektronika i elektrotechnika – dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. uczelni (Wydział Elektryczny)
  • inżynieria lądowa i transport – dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. uczelni (Wydział Transportu)
  • inżynieria chemiczna – prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej)
  • inżynieria materiałowa – prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska (Wydział Inżynierii Materiałowej)
  • matematyka – prof. dr hab. Grzegorz Świątek (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)

Rada będzie dbała o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Docelowo zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi. W skład RDN weszło po trzech przedstawicieli każdej dyscypliny. Pierwsza kadencja rady rozpocznie się 1 czerwca 2019 roku.

Informacje o wyborach do Rady Doskonałości Naukowej dostępne są na stronie konstytucjadlanauki.gov.pl.

Źródło: pw.edu.pl , konstytucjadlanauki.gov.pl

Politechnika Warszawska i Stowarzyszenie Elektryków Polskich zacieśniają współpracę

   |   By  |  0 Comments

Za Biuletynem Politechniki Warszawskiej donosimy, że Politechnika Warszawska zacieśnia współpracę ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich.

„Dnia 7 marca 2018 r. Politechnika Warszawska i Stowarzyszenie Elektryków Polskich podpisały ramową umowę o współpracy w zakresie wsparcia dla rozwoju techniki i elektryki z uwzględnieniem promocji innowacyjnych działań w tej dziedzinie.

Gospodarzem wydarzenia była Politechnika Warszawska, w której murach spotkali się przedstawiciele Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) z władzami Uczelni. Umowa określa wzajemne relacje zarówno na polu nauki, jak i wdrożeń do praktyki przemysłowej.”

Więcej informacji w publikacji Biuletynu: Politechnika Warszawska i Stowarzyszenie Elektryków Polskich zacieśniają współpracę

Badania powinny mieć potencjał wdrożeniowy – rozmowa z prof. Romanem Barlikiem

   |   By  |  0 Comments

Ostrzegałbym przed tym, żeby w naukach technicznych uciekać się do zbyt wyrafinowanych teoretycznych analiz. A jeśli już się to robi, żeby widzieć ich sens, czyli możliwość aplikacji – mówi prof. Roman Barlik, laureat 44. Medalu PW. 

Prof. Roman Barlik 6 marca 2018 roku, podczas uroczystości wręczenia promocji doktorskich i habilitacyjnych, otrzymał 44. Medal Politechniki Warszawskiej. Profesor został uhonorowany za „wniesienie nowych wartości w rozwój krajowej i światowej energoelektroniki oraz za działania na rzecz polskiej społeczności naukowej”.

Czy Pan Profesor pamięta swój pierwszy dzień pracy w Politechnice Warszawskiej?

Oczywiście! Z pełnym przejęciem przyszedłem do pracy w garniturze, ale przydzielili mnie do laboratorium. I potem przez cały dzień, na kolanach, w tym garniturze podłączałem kable.

(…)

(Pełna treść wywiadu na stronie Biuletynu Politechniki Warszawskiej – wywiad z prof. Romanem Barlikiem)

Wyróżnienie pracownika naszego Wydziału Pana Profesora Adama Szeląga

   |   By  |  0 Comments

Miło nam poinformować o wyróżnieniu pracownika naszego Wydziału Pana Profesora Adama Szeląga przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej za wybitne zasługi dla rozwoju komunikacji miejskiej w Polsce oraz integracji środowiska komunikacyjnego.

Dyplom:
Zasłużony_dla_kom_miejskiej

Zmarł Prof. dr hab. inż. Zbigniew Ciok

   |   By  |  0 Comments

W dniu  23.04.2017 roku,  w wieku 86 lat,  zmarł

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Ciok

Emerytowany profesor Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej i były prorektor Politechniki Warszawskiej.
Wybitny znawca w zakresie Aparatów Elektrycznych i Techniki Łączenia.
Nauczyciel akademicki, autor książek naukowych i podręczników akademickich.
Promotor i recenzent wielu prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i  habilitacyjnych.
Wieloletni dyrektor byłego Instytutu Wielkich Mocy i Wysokich Napięć WE PW.
Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, PAN, IEEE, CIGRE
oraz Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
Doktor honoris causa Sankt-Petersburskiego Uniwersytetu Technicznego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 4 maja br. o godzinie 11.20
w kościele św. Wincentego (kościół drewniany) na Cmentarzu Bródnowskim.

Powiadamiają ze  smutkiem  pracownicy ZAiAE IEn oraz wychowankowie.

 

Nekrolog_ZC

Zmarł dr inż. Andrzej Siedlecki

   |   By  |  0 Comments

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 19 kwietnia 2017 roku, przeżywszy 78 lat, zmarł

dr inż. Andrzej Siedlecki

wieloletni wykładowca Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej,
Prodziekan Wydziału w latach 2000-2002,
autor podręczników z dziedziny Metrologii Elektrycznej.

Msza święta żałobna zostanie odprawiona
w kaplicy pw. Św. Ignacego Loyoli
na Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa) w Warszawie
dnia 28 kwietnia 2017 roku o godz. 11.15,
po której nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu rodzinnego

Dr hab. inż. Mariusz Malinowski – pracownik naukowy Wydziału Elektrycznego laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów

   |   By  |  0 Comments

mariusz_malinowskiJak podaje strona Politechniki Warszawskiej dr hab. Mariusz Malinowski, który od 2002 roku jest adiunktem w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej został laureatem nagrody za osiągnięcia naukowe – wyróżnioną rozprawę habilitacyjną.

„Temat pracy: Jednotematyczny cykl publikacji pod wspólną nazwą „Wybrane problemy modulacji i sterowania dla dwu- i wielopoziomowych przekształtników napięcia z MSI”.

Rozprawę habilitacyjną dra Mariusza Malinowskiego stanowi monotematyczny cykl publikacji opisujący problemy modulacji i sterowania dla dwu- i wielopoziomowych energoelektronicznych przekształtników napięcia z MSI. Przedstawione rozwiązania stanowią istotny wkład w wysokosprawne i efektywne przetwarzanie energii elektrycznej w takich obszarach jak odnawialne źródła energii, filtry aktywne czy napęd elektryczny.”

Profesor Andrzej Cichocki został uhonorowany wpisaniem do ZŁOTEJ KSIĘGI Politechniki Warszawskiej

   |   By  |  0 Comments

Z przyjemnością informujemy, że profesor Andrzej Cichocki, wieloletni pracownik Wydziału Elektrycznego PW, został uhonorowany wpisaniem do ZŁOTEJ KSIĘGI Politechniki Warszawskiej za wybitne osiągnięcia zawodowe.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Cichocki jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektryczny z roku 1972. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół teorii obwodów i systemów, sztucznych sieciach neuronowych i przetwarzaniu sygnałów, zwłaszcza mózgowych. Praca doktorska i habilitacyjna dotyczyły tej tematyki. Już po doktoracie otrzymał stypendium Humboldta (Uniwersytet Erlangen-Nurnberg). W efekcie kilkuletniej współpracy z tym Uniwersytetem powstały 2 monografie wydane przez Wileya, poświęcone zaawansowanym metodom analizy i syntezy obwodów z kondensatorami przełączanymi oraz metodom praktycznym optymalizacji jak również szereg wartościowych publikacji w czasopismach z serii IEEE Transactions.

Rozwinięciem tych zainteresowań była tematyka związana ze ślepą separacją sygnałów (ang. Blind Source Separation – BSS), której wyniki zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach międzynarodowych. Dzięki nim Instytut RIKEN w Japonii (najbardziej renomowana Instytucja naukowa Japonii – odpowiednik japoński Polskiej Akademii Nauk) zaproponował mu stanowisko badawcze w laboratorium zajmującym się badaniem sygnałów mózgowych. Profesor Cichocki pracuje w nim nieprzerwanie od 17 lat będąc jego kierownikiem i zatrudniając aktualnie około 20 naukowców zarówno z Japonii jak i z innych krajów. W chwili obecnej laboratorium to w swojej nazwie ma nazwisko profesora (Cichocki Laboratory for Advanced Brain Signal Processing). Jest to wyjątkowe uhonorowanie zasług profesora Cichockiego w tej dziedzinie.

Laboratorium profesora Cichockiego w RIKEN ma wyjątkowe osiągnięcia na skalę światową. Wspólnie z Toyotą opracowany został wózek inwalidzki sterowany myślami, jeden z pierwszych tego typu opracowań na świecie. Fakt ten odbił się szerokim echem na arenie światowej, Demonstrowany był między innymi w telewizji japońskiej, CNN, szereg wywiadów profesora w różnych stacjach. Zespół profesora Cichockiego opracował unikalny na skalę światową system komputerowy separacji sygnałów i obrazów ICALAB, który uważany jest na świecie za najbardziej uniwersalny (kilka tysięcy ośrodków na świecie korzysta aktualnie z tego oprogramowania).

Aktualnie profesor Cichocki pracuje nad wczesnym wykrywaniem choroby Alzheimera na podstawie analizy sygnałów EEG. Innym ważnym polem działania naukowego są również badania nad wczesnym wykrywaniem bólu w różnego rodzaju zastosowaniach rehabilitacyjnych (urządzenie rehabilitacyjne sterowane mózgowo przez pacjenta).

Profesor Cichocki pracując w RIKEN opublikował 2 następne monografie wydane przez Wileya, dotyczące ślepej separacji sygnałów oraz analizy wielowymiarowej sygnałów przy użyciu rachunku tensorowego i dekompozycji na macierze nieujemnie określone. Stanowią one w chwili obecnej coś w rodzaju „biblii” w tej dziedzinie.

Prace prof. Cichockiego są wielokrotnie cytowane przez naukowców z całego świata. Wg bazy WoS liczba cytowań przekracza 5000, a jego Hirsh factor to 37 (wg Google Scholar jego Hirsh factor to 61). Są to liczby stawiające go w gronie najwybitniejszych naukowców światowych w dziedzinie technicznej.

Prof. Cichocki zawsze dbał o kontakt z Polską. Większość jego publikacji (a ma ich kilkaset) opublikowanych w najlepszych czasopismach międzynarodowych jest afiliowana (oprócz RIKEN) również jako prace Politechniki Warszawskiej. Profesor zapraszał i nadal zaprasza do siebie naukowców polskich. Do chwili obecnej przez jego laboratorium przewinęło się kilkudziesięciu Polaków, z czego z samej Politechniki Warszawskiej około 30. Stworzyło to unikalne możliwości zapoznania się z techniką pracy w najlepszej naukowej instytucji japońskiej. Niezależnie od zapraszania polskich naukowców do swego laboratorium nawiązana została współpraca formalna z Instytutem Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno—Pomiarowych PW trwająca trzy lata i całkowicie finansowana przez stronę japońska (suma ponad 100 000 Euro).

Profesor Cichocki współpracuje z najwybitniejszymi naukowcami ze wszystkich krajów świata. Był i jest nadal zapraszany jako „invited speaker” na najważniejszych konferencjach międzynarodowych.

Przy tym wszystkim pozostał człowiekiem bardzo skromnym, życzliwym dla każdego człowieka. Bywając regularnie (2-3 razy w ciągu roku) w Polsce nie odmawia przeprowadzenia seminariów, na których prezentuje swoje prace i wskazuje tematy ważne zwłaszcza dla młodych adeptów nauki.

Opracowanie: prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress