Category: Uncategorized

Ogłoszenie o otwartym konkursie na stypendium naukowe dla studenta

   |   By  |  0 Comments

Na podstawie decyzji Narodowego Centrum Nauki (UMO-2017/27/B/ST7/00970) dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni kierownik projektu „Przetwarzanie energii w obszarze średnich napięć z wykorzystaniem przyrządów mocy z węglika krzemu” ogłasza otwarty konkurs na stypendium naukowe dla studenta.

Wymagania:

– udział w studiach II stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej,

– znajomość podstawowych zagadnień związanych z przekształtnikami rezonansowymi małej mocy

– doświadczenie w pracy z programami symulacyjnymi stosowanymi w energoelektronice,

– umiejętność projektowania obwodów drukowanych,

– sumienność, dokładność, wytrwałość, samodzielność w pracy

– umiejętność pracy w zespole

Stypendium może otrzymywać wyłącznie osoba spełniająca wymogi określone w „Regulaminie  przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf

Opis zadań:

Uczestnictwo w realizacji projektu „Przetwarzanie energii w obszarze średnich napięć z wykorzystaniem przyrządów mocy z węglika krzemu” w zakresie zadań związanych z projektowaniem i budową układów zasilania sterowników bramkowych wykorzystujących przekształtniki rezonansowe.

Warunki stypendium:

– Stypendium wypłacane co miesiąc przez okres 6 miesięcy na podstawie umowy pomiędzy Jednostką a Stypendystą w kwocie 1500 zł brutto.
– Termin rozpoczęcia realizacji zadań: 1.04.2019.

Dodatkowe informacje:

Procedura naboru: przeprowadzana będzie zgodnie z zasadami zawartymi w „Regulaminie  przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki

Dokumenty z dopiskiem „Konkurs Opus 14 – stypendium dla studenta” należy dostarczyć do sekretariatu Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75 , 00-662 Warszawa.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– list motywacyjny,

– informacje na temat dotychczasowych osiągnięć naukowych (listę publikacji, udział w konferencjach, stażach, projektach naukowych)

– kopię dyplomu inżynierskiego.

– klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).”

Termin składania ofert: 19 III 2018.

Ogłoszenie o otwartym konkursie na stypendium naukowe dla studenta

   |   By  |  0 Comments

Na podstawie decyzji Narodowego Centrum Nauki (UMO-2015/19/B/ST7/00620) dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni, kierownik projektu „Badania przekształtników energoelektronicznych z obwodem impedancyjnym wykorzystujących przyrządy mocy z węglika krzemu” ogłasza otwarty konkurs na stypendium naukowe dla studenta.

Wymagania:

– udział w studiach II stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej,

– podstawowa wiedza z zakresu energoelektroniki,

– umiejętność projektowania obwodów drukowanych,

– znajomość technik pomiarowych w obszarze energoelektroniki, w tym znajomość środowiska LabView,

– biegłość w zakresie konstrukcji mechanicznych,

– sumienność, dokładność, wytrwałość, samodzielność w pracy

– umiejętność pracy w zespole

Stypendium może otrzymywać wyłącznie osoba spełniająca wymogi określone w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców finansowanych ze środków  Narodowego Centrum Nauki” https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2015-09-15/opus10-zal7.pdf

Opis zadań:

Uczestnictwo w realizacji projektu „Badania przekształtników energoelektronicznych z obwodem impedancyjnym wykorzystujących przyrządy mocy z węglika krzemu”  w zakresie zadań związanych z opracowaniem stanowiska badawczego dla zestawu przekształtników z obwodem impedancyjnym.

Warunki stypendium:

– Stypendium wypłacane co miesiąc przez okres 4 miesięcy na podstawie umowy pomiędzy Jednostką a Stypendystą w kwocie 1500 zł brutto.
– Termin rozpoczęcia realizacji zadań: 1.03.2019.

Dodatkowe informacje:

Procedura naboru: przeprowadzana będzie zgodnie z zasadami zawartymi w „Regulaminie  przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki

Dokumenty z dopiskiem „Konkurs Opus 12 – stypendium dla studenta A” należy dostarczyć do sekretariatu Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75 , 00-662 Warszawa.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– życiorys,

– list motywacyjny,

– kopię dyplomu inżynierskiego.

– klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).”

Termin składania ofert: 15 II 2019.

2019_01_16_Konkurs_student_A

Ogłoszenie o otwartym konkursie na stypendium naukowe dla studenta

   |   By  |  0 Comments

Na podstawie decyzji Narodowego Centrum Nauki (UMO-2017/27/B/ST7/00970) dr hab. inż.
Jacek Rąbkowski, prof. PW kierownik projektu „Przetwarzanie energii w obszarze średnich
napięć z wykorzystaniem przyrządów mocy z węglika krzemu” ogłasza otwarty konkurs na
stypendium naukowe dla studenta.

Wymagania:
– udział w studiach II stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej,
– podstawowa wiedza z zakresu półprzewodnikowych przyrządów mocy,
– wstępne doświadczenie w pracy z programami symulacyjnymi,
– umiejętność projektowania obwodów drukowanych,
– znajomość technik pomiarowych w obszarze energoelektroniki,
– sumienność, dokładność, wytrwałość, samodzielność w pracy
– umiejętność pracy w zespole
Stypendium może otrzymywać wyłącznie osoba spełniająca wymogi określone w
„Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych
finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf

Opis zadań:
Uczestnictwo w realizacji projektu „Przetwarzanie energii w obszarze średnich napięć z
wykorzystaniem przyrządów mocy z węglika krzemu” w zakresie zadań związanych z
analizą, symulacjami i projektowaniem obwodów mocy bazujących na półprzewodnikowych
przyrządach SiC, przede wszystkim układów wielopoziomowych.
Warunki stypendium:
– Stypendium wypłacane co miesiąc przez okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do 12
miesięcy na podstawie umowy pomiędzy Jednostką a Stypendystą w kwocie 1500 zł brutto.
– Termin rozpoczęcia realizacji zadań: 5.11.2018.

Dodatkowe informacje:
Procedura naboru: przeprowadzana będzie zgodnie z zasadami zawartymi w „Regulaminie
przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków
Narodowego Centrum Nauki”
Dokumenty z dopiskiem „Konkurs Opus 14 – stypendium dla studenta” należy dostarczyć do
sekretariatu Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny
Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75 , 00-662 Warszawa.

Zgłoszenie powinno zawierać:
– list motywacyjny,
– informacje na temat dotychczasowych osiągnięć naukowych (listę publikacji, udział w konferencjach, stażach, projektach naukowych)
– kopię dyplomu inżynierskiego.
– klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).”

Termin składania ofert: 22 X 2018.

NCN_Opus14_Konkurs_student_D

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

   |   By  |  0 Comments

Dziekan i Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej uprzejmie zapraszają na uroczystość inauguracji roku akademickiego w dniu 1 października 2018 roku o godzinie 12.30 w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej Plac Politechniki 1

Rekrutacja na studia niestacjonarne I i II stopnia oraz na studia stacjonarne II stopnia

   |   By  |  0 Comments

Informujemy, że rekrutacja na studia niestacjonarne I i II stopnia oraz na studia stacjonarne II stopnia (kierunek Electrical Engineering) została przedłużona do 14.09.2018 r. (baza rekrutacyjna będzie ponownie otwarta do zapisów od 4.09).

Zmarł Prof. dr hab. inż. Andrzej Kłos

   |   By  |  0 Comments

Z żalem zawiadamiamy, że w wieku 94 lat zmarł

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kłos

Emerytowany profesor Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Nauczyciel akademicki, autor książek naukowych i podręczników akademickich.

Były zastępca dyrektora ds. naukowych w Instytucie Elektroenergetyki w latach 1983-1985

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 7 sierpnia 2018 roku o godzinie 14.00 w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia

   |   By  |  0 Comments

Szanowni Państwo,

Od 2 sierpnia 2018 r. jest prowadzona rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia na kierunek:

  • Electrical Engineering  (Elektrotechnika, studia w języku angielskim)

Wszelkie informacje o zasadach rekrutacji, w tym o wymaganych dokumentach, są podane na stronach uczelni w zakładce Kandydaci.

Dokumenty są przyjmowane w Dziekanacie Wydziału w Gmachu Głównym PW, pokój GG212 w godz. od 10 do 14 (w okresie do 24.08).

W ostatnim tygodniu sierpnia i we wrześniu dokumenty będą przyjmowane od godz. 9 do 15.

 

 

Rekrutacja na studia niestacjonarne I i II stopnia

   |   By  |  0 Comments

Szanowni Państwo,

Od 2 sierpnia 2018 r. jest prowadzona rekrutacja na studia niestacjonarne I i II stopnia na kierunki:

  • Elektrotechnika – studia w trybie zjazdowym
  • Informatyka – studia na odległość (przez Internet)

Wszelkie informacje o zasadach rekrutacji, w tym o wymaganych dokumentach, są podane na stronach uczelni w zakładce Kandydaci.

Dokumenty na kierunek Elektrotechnika są przyjmowane w Dziekanacie Wydziału w Gmachu Głównym PW:

  • studia I stopnia – pokój GG212
  • studia II stopnia – pokój GG211

w godz. od 10 do 14 (w okresie do 24.08).

W ostatnim tygodniu sierpnia i we wrześniu dokumenty będą przyjmowane od godz. 9 do 15.

Dokumenty na kierunek Informatyka są przyjmowane w biurze Ośrodka Kształcenia na Odległość – Gmach Główny PW pokój 324.

 

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie na stypendium naukowe dla studenta na podstawie decyzji Narodowego Centrum Nauki (UMO-2017/27/B/ST7/00970)

   |   By  |  0 Comments

Na podstawie decyzji Narodowego Centrum Nauki (UMO-2017/27/B/ST7/00970) dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. PW kierownik projektu „Przetwarzanie energii w obszarze średnich napięć z wykorzystaniem przyrządów mocy z węglika krzemu” ogłasza otwarty konkurs na stypendium naukowe dla studenta.

NCN_Opus_14_student

Ogłoszenie o otwartym konkursie na stypendium naukowe dla doktoranta na podstawie decyzji Narodowego Centrum Nauki (UMO-2017/27/B/ST7/00970)

   |   By  |  0 Comments

Na podstawie decyzji Narodowego Centrum Nauki (UMO-2017/27/B/ST7/00970) dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. PW kierownik projektu „Przetwarzanie energii w obszarze średnich napięć z wykorzystaniem przyrządów mocy z węglika krzemu” ogłasza otwarty konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta.

NCN_Opus_14_doktorant_B

 

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress