Category: wydział

Album jubileuszowy z okazji 50-lecia Instytutu Elektroenergetyki – od historii ku przyszłości

   |   By  |  0 Comments

W dniu 20 sierpnia 1970 roku Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej został powołany Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej.

W tym roku Instytut obchodzi Jubileusz 50-lecia swojego istnienia i z tej okazji powstał album okolicznościowy pt. „50 lat Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej – od historii ku przyszłości”.

Prezentowany album to opowieść, której celem jest przypomnienie bogatej historii, zatrzymanie się nad dniem dzisiejszym i zastanowienie się nad kierunkami rozwoju Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej.

Album zawiera opisy faktów historycznych, osiągnięć w zakresie badań naukowych i kształcenia, które przybliżają 50-letnią działalność Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej.

Życzę Państwu miłej lektury.

Dr. hab. inż. Sylwester Robak, prof. uczelni
Dyrektor Instytutu Elektroenergetyki PW

Album do pobrania na stronie Instytutu Elektroenergetyki»

Link do albumu»

 

Wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020

   |   By  |  0 Comments

Kierunki Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka oraz Informatyka na 1. miejscu Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020!
Ranking ten jest integralną częścią Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020, opracowywanego i publikowanego co roku przez Wydawnictwo Edukacyjne „Perspektywy”.

Jest to już 21. edycja Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy, w którym wyłania się najlepsze: uczelnie akademickie, uczelnie niepubliczne, publiczne uczelnie zawodowe oraz kierunki studiów.

W tym roku 17 kierunków studiów Politechniki Warszawskiej zajęło pierwsze miejsce w Rankingu Studiów Inżynierskich – 3 z nich prowadzone są na Wydziale Elektrycznym: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyplom dla kierunku Elektrotechnika odebrał Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak podczas gali Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020, która odbyła się 17 lipca w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie. 

[ngg src=”galleries” ids=”29″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]Więcej o kierunkach PW w Rankingu Studiów Inżynierskich 2020 na stronie Politechniki Warszawskiej»

Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce w Rankingu Uczelni Akademickich 2020. To czwarty raz z rzędu, gdy PW plasuje się na podium tego zestawienia.


Po raz 15. rok z rzędu Politechnika Warszawska jest najlepszą Uczelnią Techniczną.

Politechnika Warszawska zajęła również pierwsze miejsce w kryterium Absolwent na rynku pracy.Ranking Uczelni Akademickich, w którym klasyfikowana jest Politechnika Warszawska, uwzględnia 28 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia i umiędzynarodowienie.

Pełne rankingi na stronie portalu Perspektywy»
Relacja video z gali Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020»

Wydział Elektryczny w Monitorze Biznesu dziennika Rzeczpospolita

   |   By  |  0 Comments

Zapraszamy do lektury artykułu pt. „Tradycja i nowoczesność” poświęconego działalności Wydziału Elektrycznego, który ukazał się 28 maja 2020 w papierowym wydaniu Monitora Biznesu na łamach ogólnopolskiego wydania dziennika Rzeczpospolita.

Link do publikacji w wersji drukowanej»
Link do publikacji na stronie redakcyjnej www.monitorrynkowy.pl»

(…) Wydział Elektryczny szczyci się 100 letnią tradycją kształcenia, prowadzenia badań naukowych i wdrażania innowacji w gospodarce. Dziś jest jednym z największych wydziałów Politechniki Warszawskiej. Zatrudnia ponad 160 naukowców i dydaktyków, a w jego murach studiuje ponad trzy tysiące studentów z Polski i ze świata. Aktualna struktura organizacyjna – podział na trzy instytuty – wynika z dekad ewolucji obszarów badawczych i dydaktycznych uprawianych na Wydziale. (…)

(…) Kształcenie na Wydziale Elektrycznym jest silnie powiązane z badaniami naukowymi i pracami wdrożeniowymi. Ma to swoje odzwierciedlenie w wysokim poziomie prowadzonych studiów: Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka Stosowana, Informatyka Stosowana oraz Elektromobilność. Wszystkie uwzględniają w programach trendy rynkowe, kształcenie ukierunkowane jest problemowo i oparte na projektach i warsztatach.(…)

(…) Tradycją i czymś co cenią sobie szczególnie studenci, jest panująca tu przyjazna i otwarta atmosfera. Na wydziale działa wiele kół naukowych, które odnoszą sukcesy w swoich dziedzinach, również na arenie międzynarodowej. Studenci chętnie angażują się w różne przedsięwzięcia, projekty i organizacje studenckie, a także pomagają sobie nawzajem i innym. (…)

Pierwsze zdalne obrony prac dyplomowych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

   |   By  |  0 Comments

Obecna sytuacja związana z zawieszeniem zajęć stacjonarnych na uczelniach wyższych w całej Polsce, w tym Politechnice Warszawskiej, w istotny sposób zmieniła rzeczywistość funkcjonowania uczelni oraz studiowania. Nie tylko zajęcia odbywają się teraz online, ale również obrony prac dyplomowych musiały przyjąć formę zdalną. 

22 kwietnia 2020 roku na Wydziale Elektrycznym odbyły się pierwsze egzaminy dyplomowe przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Były to również pierwsze obrony zdalne na Politechnice Warszawskiej.

Wszystkim absolwentom, którzy przetarli szlak obrony w nowej formule, serdecznie gratulujemy! 

Przeczytaj również: Pierwsze zdalne obrony prac dyplomowych na Politechnice Warszawskiej»

 

Raport Roczny 2019 z działalności Instytutu Elektroenergetyki PW

   |   By  |  0 Comments

Miło mi poinformować, że ukazał się Raport Roczny 2019 z działalności Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. Po kilku latach przerwy wróciliśmy do tradycji przygotowywania raportu.

Raport Roczny z działalności Instytutu Elektroenergetyki w roku 2019 prezentuje najważniejsze osiągnięcia pracowników i jego społeczności w obszarze badań naukowych i dydaktyki, które zostały uzyskane dbając o doskonałość naukową i o zapewnienie najwyższej jakości kształcenia.

Raport jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Elektroenergetyki www.ien.edu.pl w dziale Aktualności», a także w zakładce Instytut/Raporty Roczne».

Bezpośredni link do Raportu»

Raport prezentuje osiągnięcia w obszarze badań naukowych z roku 2019 oraz osiągnięcia w obszarze kształcenia z roku akademickiego 2018/2019.

Zachęcam do zapoznania się z Raportem i życzę przyjemnej lektury.

Dr hab. inż. Sylwester Robak, prof. uczelni
Dyrektor Instytutu Elektroenergetyki PW

 

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych!

   |   By  |  0 Comments

Ankieta na temat zajęć zdalnych na Wydziale Elektrycznym

   |   By  |  0 Comments

W związku z rozporządzeniem Rektora i zawieszeniem zajęć oraz pracy uczelni – od 23 marca 2020 zajęcia są prowadzone zdalnie. Wydziałowa Rada Samorządu Wydziału Elektrycznego przygotowała dla studentów naszego Wydziału specjalną ankietę na temat zajęć zdalnych na Wydziale Elektrycznym.

Serdecznie zachęcamy do jej wypełniania i dzielenia się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi nowego systemu kształcenia. Ankieta jest anonimowa i została stworzona przez WRS Elektryczny.

Ankieta zakończona! Dziękujemy za udział!

 

 

 

 

 

 

 

Wigilia Wydziału Elektrycznego

   |   By  |  0 Comments

18 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne organizowane przez Wydziałową Radę Samorządu Wydziału Elektrycznego dla studentów, pracowników i przyjaciół Wydziału Elektrycznego. Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się od życzeń Dziekana Wydziału
prof. dr hab. inż. Lecha Grzesiaka oraz Zuzanny Przymierskiej z WRS. 

 

Na Wydziale Elektrycznym spotykaliśmy się również na Wigiliach instytutowych, podczas których kolędowaliśmy, nawet przy akompaniamencie skrzypiec.

 

Dziękujemy za wspólne świętowanie w przyjaznej oraz życzliwej atmosferze i w tak licznym gronie. Życzymy zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt oraz dobrego nadchodzącego Nowego Roku!

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć z Wigilii Wydziału Elektrycznego 2019

[ngg src=”galleries” ids=”23″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″ images_per_page=”12″ number_of_columns=”4″]

Decyzja MNiSW w sprawie przyznania Wydziałowi Elektrycznemu kategorii naukowej A

   |   By  |  0 Comments

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – DECYZJA NR ODW-486/KAT/2019/1 z dnia 14 grudnia 2019 – przyznało Wydziałowi Elektrycznemu Politechniki Warszawskiej kategorię naukową A. 

 

Po zapoznaniu się z całością dokumentacji zgromadzonej w sprawie, w tym wynikami kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej przeprowadzonej według kryteriów wymienionych w § 8 pkt 1-4 rozporządzenia, Minister stwierdził, że potwierdzają one wysoki potencjał naukowy Jednostki i uzasadniają przyznanie kategorii naukowej A.

W wyniku ponownie przeprowadzonej ewaluacji Wydział Elektryczny znalazł się na 8 miejscu w gronie 15 jednostek, posiadających kategorię naukową A, należących do „Wspólnej Grupy Oceny – SI1EA”. W grupie tej były oceniane jednostki prowadzące badania naukowe w dyscyplinach: Automatyka i Robotyka, Elektronika, Elektrotechnika, Informatyka.

Decyzja MNISW Nr ODW-486/KAT/2019/1 »

 

100-lat Zakładu Maszyn Elektrycznych PW 1919-2019

   |   By  |  0 Comments

Rok 2019 jest szczególny dla środowiska pracowników naukowych i dydaktycznych profesjonalnie zajmujących się maszynami elektrycznymi.
100 lat temu, w czerwcu 1919 roku, w Politechnice Warszawskiej powstała pierwsza w Polsce samodzielna Katedra Maszyn Elektrycznych. Było to wydarzenie o znaczeniu i zasięgu daleko wybiegającym poza mury Uczelni – istotne dla kształcenia kadr niezbędnych do odbudowy i rozwoju wskrzeszonej po okresie zaborów Ojczyzny.

Fot: Laboratorium Maszyn Elektrycznych – rok 1921

Pierwszym kierownikiem jednostki zostaje mianowany prof. dr inż. Konstanty Żórawski. Zorganizował on w Gmachu Fizyki PW wzorowo wyposażone Laboratorium Maszyn Elektrycznych, które umożliwiło realizowanie sukcesywnie powiększanego zakresu dydaktyki w dziedzinie projektowania i eksploatowania maszyn, także realizowanie prac magisterskich i doktorskich oraz zleceń zgłaszanych przez przemysł i energetykę. Od chwili powstania istotną sferą aktywności pracowników Katedry były także prace naukowe.

II Wojna Światowa strawiła niemal doszczętnie majątek materialny uczelni. Przyniosła jednak także wzory oddanej służby dla kraju; przykładem niech będzie zbudowana przez inż. Sobiesława Dajkowskiego ps. „Florek” powstańcza elektrownia polowa, zasilająca szpital, warsztaty rusznikarskie i radiostację Komendy Głównej AK ” Błyskawica”.

Fot: Laboratorium Maszyn Elektrycznych – rok 1961

Powojenne prace Zakładu ME PW najściślej wiązane były z potrzebami rozwijającej się Polski. Pracownicy wykonywali zlecenia eksperckie i projektowe dla jednostek gospodarczych całego kraju. Dochodzono przyczyn awarii i naprawiano układy elektromaszynowe w zakładach przemysłowych, elektrowniach, cukrowniach, szpitalach itd. Na skalę niemal seryjną w uczelni produkowane były wówczas specjalizowane silniki i całe moduły napędowe. Należy także wskazać stale rosnącą liczbę prac naukowych realizowanych w Zakładzie, m.in. w dziedzinie maszyn o wielu stopniach swobody prof. Grzegorza Kamińskiego. Płaszczyzną prezentacji osiągnięć pracowników ZME stały się konferencje naukowe – Sympozja Maszyn Elektrycznych SME, obradujące rokrocznie od roku 1965. Idea tego sympozjum jest autorstwa prof. Władysława Latka.

Wiodące tematy prac naukowo – badawczych ZME to:

  • zagadnienia konstrukcji przetworników elektro-maszynowych,
  • konstrukcje niekonwencjonalnych maszyn elektrycznych, zwłaszcza o ruchu złożonym, silniki liniowe,
  • diagnostyka termiczna i wibroakustyczna,
  • analiza pól elektromagnetycznych oraz zagadnienia cieplne i wentylacyjne,
  • elektromobilność.

Fot: Laboratorium Maszyn Elektrycznych – rok 2019

Od roku 2018 badania naukowe i dydaktyka prowadzone są w Zespole Maszyn Elektrycznych w strukturze Zakładu Napędu Elektrycznego, w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Lista pracowników ZME w latach 1919-2019 »

 

Współczesne opracowania i realizacje maszyn w ZME

 

Maszyna tarczowa z twornikiem bezrdzeniowym elektromechanicznego zasobnika energii

 

 

 

 

 

Silniki liniowe napędu Personal Rapid Transit

 

 

 

 

 

Silnik do bezpośredniego napędu samochodu elektrycznego

Silniki liniowe: tubowy 3 – fazowy; transformatorowy 3 – fazowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress