Politechnika
Warszawska

Wydział
Elektryczny

Wydział posiada pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.


Automatyka i Robotyka Stosowana

Wizytacja na kierunku Automatyka i Robotyka Stosowna w ramach oceny programowej

termin: 27-28 stycznia 2020 r.

Raport samooceny -> Raport samooceny AiRS

 

Ocena instytucjonalna – pozytywna

Uchwała Nr 193/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 17 kwietnia 2014

Ocena programowa – pozytywna

Uchwała nr 31/2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 26 stycznia 2012


 

Elektrotechnika

Wizytacja na kierunku Elektrotechnika w ramach oceny programowej

termin: 10-11 października 2019 r.

 

Ocena instytucjonalna – pozytywna

Uchwała Nr 193/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 17 kwietnia 2014

Ocena programowa – pozytywna

Uchwała nr 930/2007 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z 13 grudnia 2007


 

Informatyka Stosowana

Wizytacja na kierunku Informatyka Stosowana w ramach oceny programowej

termin: 10-11 marca 2020 r.

Raport samooceny -> Raport samooceny Informatyka

 

Ocena instytucjonalna – pozytywna

Uchwała Nr 193/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 17 kwietnia 2014

Ocena programowa – pozytywna

Uchwała nr 628/2010 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z 07 lipca 2010

 

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress