Politechnika
Warszawska

Wydział
Elektryczny

 

Postępowania profesorskie

Uchwała Rady Wydziału Elektrycznego w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych dr. hab. inż. Tomaszowi Markiewiczowi

Uchwała Rady Wydziału Elektrycznego w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych dr. inż. Jerzemu Sąsiadkowi

Uchwała Rady Wydziału Elektrycznego w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie tytułu nauk. w dziedzinie nauk technicznych dr. hab. inż. Andrzejowi Dzielińskiemu

Uchwała Rady Wydziału Elektrycznego w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie tytułu nauk. w dziedzinie nauk technicznych dr. hab. inż. Mariuszowi Malinowskiemu

Uchwała Rady Wydziału Elektrycznego w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie tytułu nauk. w dziedzinie nauk technicznych dr. hab. inż. Desire Rasolomampionona

Uchwała Rady Wydziału Elektrycznego w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych dr hab. inż. Jacek Starzyński

Uchwała Rady Wydziału Elektrycznego w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych dr hab. inż. Dariusz Sawicki

Postępowania habilitacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowania doktorskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress