Politechnika
Warszawska

Wydział
Elektryczny

Na poniższej stronie prezentowany jest wykaz publikacji w czasopismach naukowych pracowników Wydziału Elektrycznego z ostatnich dwóch lat. Prezentowany poniżej wykaz został wygenerowany z wydziałowej bazy osiągnięć naukowych (ISOD-BON). W celu uzyskania dostępu do wykazu publikacji z wcześniejszego okresu proszę skorzystać z Bazy Osiągnięć Naukowych Wydziału Elektrycznego (ISOD-BON) dostępnej pod adresem:

https://isod.ee.pw.edu.pl/isod-nauka/public

(Dostęp do bazy nie wymaga logowania.)

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress