Politechnika
Warszawska

Wydział
Elektryczny

Studia Stacjonarne

Wydział Elektryczny oferuje następujące studia stacjonarne w języku angielskim: 

  • Studia I stopnia (inżynierskie) – 4-letnie na kierunku Electrical Engineering (in English)
  • Studia II stopnia (magisterskie) – 1,5 roczne na kierunku Electrical Engineering (in English)

Link do stron z ofertą programową kierunku Electrical Engineering (in English) >>

Więcej przydatnych informacji dla zagranicznych kandydatów zainteresowanych studiami stacjonarnymi oraz dla studentów zagranicznych pod poniższymi linkami:

Link do International Students Office >> 

[hr]

ERASMUS+

Program ERASMUS+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także do modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Informacje o ofercie i procedurach programu Erasmus+ na Wydziale Elektrycznym znajdują się stronach dostępnych pod poniższym linkiem ⇓

Więcej informacji o programie ERASMUS+ na Politechnice Warszawskiej dostępnych jest na stronach Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej.

Osoby kontaktowe odpowiedzialne za program ERASMUS+ na Wydziale Elektrycznym:

 

Erasmus officer – Marta Marczak, M.Sc.
Email: marta.marczak@ee.pw.edu.pl, erasmus@ee.pw.edu.pl
Main Building, room 133 (first floor)

 

Faculty Coordinator
Desire Rasolomampionona, PhD, D. Sc. Prof.,
desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl
Mechanics Building, room 111 (level 0)

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress