Politechnika
Warszawska

Wydział
Elektryczny

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia do krajów uczestniczących w programie.

Aby mieć możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+ należy być zarejestrowanym na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich (lub równoważnych) albo doktoranckich.

Na studia można wyjechać do uczelni wyższej, która współpracuje z PW w programie Erasmus+ (wydział/uczelnia wysyłająca i przyjmująca muszą mieć podpisaną umowę międzyinstytucjonalną).

Lista uczelni partnerskich Wydziału Elektrycznego»

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wyjazdów na studia do krajów uczestniczących w programie Erasmus+ oraz formalności z tym związanych znajdują się na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej»

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress