Politechnika
Warszawska

Wydział
Elektryczny

Kierunki Prowadzone na Wydziale ElektrycznymKierunki prowadzone na Wydziale Elektrycznym:

Na wszystkich kierunkach Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych, a na kierunkach automatyka i robotyka oraz elektrotechnika również do prowadzenia przewodów habilitacyjnych.

Na Wydziale Elektrycznym można podjąć studia stacjonarne na wszystkich kierunkach i wszystkich poziomach kształcenia, natomiast studia niestacjonarne I i II stopnia są prowadzone w trybie zjazdowym na kierunku Elektrotechnika, a w trybie „na odległość” na kierunku Informatyka Stosowana.

Szczegółowe programy studiów, wraz z odnośnikami do kart przedmiotów, znajdują się w Portalu Informacyjnym, który jest zintegrowaną częścią informatycznego systemu obsługi dydaktyki (ISOD). Aby wyświetlić program studiów wystarczy wybrać stosowny kierunek oraz wersję programu studiów (najwyższy numer oznacza najnowszą wersję programu studiów):

https://isod.ee.pw.edu.pl/isod-portal/planywzorcowe

 

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress