Politechnika
Warszawska

Wydział
Elektryczny

Na tej stronie znajdziesz podstawowe informacje o rekrutacji na Wydział Elektryczny.


Warunki przyjęcia na studia stacjonarne I stopnia oraz kryteria kwalifikacji kandydatów są jednolite w skali uczelni i możesz się z nimi zapoznać na stronach Politechniki w zakładce Kandydaci:

https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-stacjonarne-I-stopnia

Warunki przyjęcia kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia:

https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-niestacjonarne-I-stopnia

W pierwszej kolejności należy zarejestrować się w systemie informatycznym: https://www.zapisy.pw.edu.pl/

Akcja rekrutacyjna na studia rozpoczynające się w październiku jest prowadzona:

  • dla studiów stacjonarnych – od początku czerwca i kończy się w lipcu,
  • dla studiów niestacjonarnych – od początku sierpnia i kończy się w połowie września.

Akcja rekrutacyjna na studia rozpoczynające się w lutym jest prowadzona:

  • od początku stycznia i kończy się w połowie lutego,

Szczegółowy terminarz akcji rekrutacyjnej na studia w roku akademickim 2019/2020 jest podany na stronie Politechniki:

https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-stacjonarne-I-stopnia/Terminarz-2019-2020

Warunki przyjęcia na studia II stopnia oraz kryteria kwalifikacji kandydatów mogą się nieco różnić w zależności od kierunku, który ukończyłeś w ramach studiów I stopnia i w zależności od tego, gdzie dotychczas studiowałeś (na Politechnice Warszawskiej czy na innej uczelni). Zawsze jednak wymagana będzie rejestracja w uczelnianym systemie rekrutacyjnym i terminowe złożenie dokumentów.

Uwaga:
Jeżeli aplikujesz na kierunek studiów inny niż ten, który ukończyłeś w ramach studiów I stopnia to, oprócz standardowego zestawu dokumentów wymienionych w zasadach rekrutacji podanych na stronach PW, należy złożyć również kopie suplementu do dyplomu studiów I stopnia (lub wypis ocen, jeżeli nie odebrałeś jeszcze suplementu); ten wymóg nie dotyczy studentów, którzy ukończyli studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.

Proces rekrutacji na studia II stopnia ma charakter selekcyjny, którego podstawą jest analiza dokumentów w zakresie zgodności ukończonego programu studiów I stopnia z odpowiednim programem studiów I stopnia prowadzonym na Wydziale Elektrycznym oraz doświadczenia zawodowego. Kandydat na studia może zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.

Szczegółowe informacje o zasadach przyjęć na studia II stopnia są podane na stronach Politechniki:
https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-stacjonarne-II-stopnia/Zasady-przyjec

 

ważne terminy:

  • studia stacjonarne II stopnia na kierunkach: Automatyka i Robotyka Stosowana, Elektrotechnika, Informatyka Stosowana rozpoczynają się w lutym, zatem akcja rekrutacyjna trwa od początku stycznia do połowy lutego;
  • studia stacjonarne II stopnia na kierunku Electrical Engineering rozpoczynają się w październiku, zatem akcja rekrutacyjna trwa od początku sierpnia do połowy września;
  • studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Elektrotechnika  rozpoczynają się w październiku, zatem akcja rekrutacyjna jest prowadzona od początku sierpnia do połowy września.
  • studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka Stosowana rozpoczynają się zarówno w październiku jak i w lutym, zatem akcja rekrutacyjna jest prowadzona odpowiednio od początku sierpnia do połowy września oraz od początku stycznia do połowy lutego.

Zasady rekrutacji na studia III stopnia  podano przy opisie studiów doktoranckich:  http://www.ee.pw.edu.pl/studia/studia-doktoranckie/

 

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress