Politechnika
Warszawska

Wydział
Elektryczny

Studia podyplomowe stanowią propozycję dla osób, które posiadają wykształcenie wyższe przynajmniej na poziomie studiów I stopnia i chcą uzupełnić lub poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w określonej dziedzinie. Tematyka zajęć na studiach podyplomowych jest związana z prowadzonym na wydziale kierunkiem studiów, a zatem w przypadku Wydziału Elektrycznego będzie to Elektrotechnika, Informatyka Stosowana lub Automatyka i Robotyka. Ukończenie studiów zdecydowanie zwiększa szanse na rynku pracy. Wymiernym efektem  jest dyplom Politechniki Warszawskiej (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych) podpisane przez Rektora i Dziekana. Co więcej niektóre studia podyplomowe mogą być organizowane we współpracy z firmami zewnętrznymi i pozwalają na uzyskanie dodatkowych certyfikatów potwierdzających uzyskanie określonych kwalifikacji. Idea studiów podyplomowych jak również kursów dokształcających jest zdecydowanie promowana jako forma uczenia się przez całe życie. Takie formy kształcenia mogą być dofinansowywane ze środków unijnych.

Podstawowe informacje o studiach podyplomowych są dostępne na stronie Politechniki, a szczegóły na stronach jednostek organizujących studia.

REKRUTACJA – rejestracja kandydatów na studia podyplomowe  odbywa się poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW” >>

Na Wydziale Elektrycznym oferujemy kilkanaście studiów podyplomowych o zróżnicowanej tematyce i kosztach (studia podyplomowe są płatne). Uruchomienie konkretnej edycji studiów jest uzależnione od liczby osób zainteresowanych. Z reguły minimalna liczba uczestników wynosi 12 osób.

Informacja o studiach podyplomowych Energoelektronika (ENEL)>> 

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress